Agrarökologie

Studium, berichte | 8. Januar 2021
Landzugang Agrarreform Zugang zu Ressourcen Agrarökologie Europa
Studium, berichte | 7. Juli 2020
Landzugang Agrarreform Zugang zu Ressourcen Agrarökologie Europa
Kalender - Ereignisse | 9. April 2020
Agrarökologie Landwirtschaftsmodelle Recht auf Nahrung Casework Souveraineté alimentaire Belgien
Pressemitteilungen | 29. April 2019
Landzugang Agrarökologie Umwelt Belgien
logo article

Bail à ferme : un nécessaire sursaut parlementaire

[Actualisation]: La réforme a été adoptée par le Parlement Wallon le 2 mai 2019

Le projet de décret sur le bail à ferme, tel que proposé demain au vote au Parlement wallon, n’aura que très peu d’impact positif sur l’environnement. Face à la dégradation de notre milieu de vie, notamment en milieu agricole, les décideurs ont pourtant la responsabilité de saisir toute opportunité de le préserver. Un amendement au texte peut changer la donne !

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr
Factsheets | 11. April 2019
Recht auf Nahrung Agrarökologie Umwelt Belgien
Factsheets | 11. April 2019
Landwirtschaft Agrarökologie Umwelt Belgien
Beet the system: Artikel 2

Klimaat: boerenlandbouw of industriële landbouw? We hebben geen keus meer!

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat: droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: nl
Factsheets | 14. Januar 2019
Landwirtschaft Agrarökologie Landwirtschaftsmodelle Österreich Belgien
Studium, berichte | 12. November 2018
Landzugang Landwirtschaft Zugang zu Ressourcen Agrarökologie Umwelt
Kalender - Ereignisse | 8. Februar 2017
Landwirtschaft Recht auf Nahrung Agrarökologie Recht auf Nahrung Souveraineté alimentaire
Kalender - Ereignisse | 12. Oktober 2016
Agrarökologie Belgien Union européenne