Souveraineté alimentaire et agroécologie

Études, rapports | 8 juin 2022
Agriculture Souveraineté alimentaire et agroécologie Politique belge Belgique
Études, rapports | 8 juin 2022
Agrocarburants Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
logo article
Publicatie

Rapport : Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid

Gesubsidieerd beleid verhoogt uitstoot broeikasgassen en bedreigt mensenrechten

De afgelopen jaren is het verbruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen sterk toegenomen in België. Dat blijkt uit een gedetailleerd rapport (maart 2022) over het gebruik van biobrandstoffen, gepubliceerd door een coalitie van ngo’s.

Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten in het Globale Zuiden. Ook niet onbelangrijk vandaag : dit kwalijke biobrandstoffenbeleid leidt tot een meerkost aan de pomp. De ngo’s roepen de federale regering op om de publieke steun voor dit type van biobrandstoffen versneld uit te faseren.

Agenda - événements | 8 juin 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
Documents de position | 8 juin 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Climat et éco-destruction Europe
Médiathèque | 1er juin 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Accès à une alimentation de qualité Belgique Union européenne
Agenda - événements | 31 mai 2022
Accès à la terre Souveraineté alimentaire et agroécologie
Agenda - événements | 28 avril 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
Revue de presse | 27 avril 2022
Accès à la terre Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
Revue de presse | 27 avril 2022
Accès à la terre Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
Communiqués de presse | 15 avril 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Luttes soutenues par FIAN Belgique
Communiqués de presse | 15 avril 2022
Accès à la terre Souveraineté alimentaire et agroécologie Luttes soutenues par FIAN Belgique Monde
Médiathèque | 11 avril 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Politique européenne Belgique Europe
logo article

[AFTERMOVIE] Terugblik op de actiedag NoFFA

#NoFFA #NoFutureForAgrobusiness #NoFutureForAgrotoxics

Meer dan 200 mensen demonstreerden op 15 maart op de Mont-des-Arts in Brussel om de schadelijke invloed van de lobbygroepen van de agro-industrie op ons landbouwbeleid aan de kaak te stellen. Met de steun van meer dan 50 lokale en internationale organisaties klaagt het maatschappelijk middenveld dit "greenwashing"-evenement aan dat tot doel heeft de invloed van de chemische industrie en de agro-voedingsindustrie te vergroten op het Europese landbouwbeleid. Een terugblik op een geslaagde actiedag.

Médiathèque | 6 avril 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Politique européenne Belgique Europe
logo article
Retour sur la mobilisation du 15.03

[AFTERMOVIE] Action NoFFA

#NoFFA #NoFutureForAgrobusiness #NoFutureForAgrotoxics

Plus de 200 personnes se sont mobilisées au Mont-des-Arts ce 15 mars à Bruxelles pour dénoncer l’influence néfaste des lobbys de l’agrobusiness sur nos politiques agricoles. Soutenu par plus de 50 organisations locales et internationales, l’appel de la société civile conteste la tenue d’un événement de greenwashing visant à renforcer l’influence de l’industrie chimique et agroalimentaire dans la conception de politiques publiques. Retours en images sur une journée d’action symbolique.

Agenda - événements | 6 avril 2022
Droits des paysan.ne.s Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique Monde
Communiqués de presse | 28 mars 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Climat et éco-destruction Europe
Communiqués de presse | 15 mars 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Climat et éco-destruction Entreprises et droits humains Belgique Europe
Documents de position | 11 mars 2022
Accès à la terre Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
Communiqués de presse | 11 mars 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Climat et éco-destruction Belgique Europe
Communiqués de presse | 11 mars 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Climat et éco-destruction Belgique Europe