FIAN Echo

23 décembre 2015

De FIAN Echo was tot 2019 het tweemaandelijkse tijdschrift van FIAN, bestemd voor leden. Vandaag is het de vrije en open publicatie van de maandelijkse nieuwsbrief en de jaarlijkse publicatie van de "Beet The System" die in de plaats komt van dit instrument dat bedoeld is om weerklank te geven aan de stemmen van het netwerk voor voedselsoevereiniteit, waarvan FIAN de ontwikkeling ondersteunt !


0 | 20

0 | 20