Onze acties

Assen van actie

Interpelleren – mobiliseren – strijden - voor het recht op voedsel

FIAN Belgium verricht haar werkzaamheden voor de verwezenlijking van het recht op voedzaam voedsel op 4 belangrijke actiedomeinen:

PLEIDOOI VOEREN:

FIAN analyseert de beleidsmaatregelen die verband houden met het recht op voedsel en maant de beleidsmakers aan om hun verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen. Het onderzoeks- en lobbywerk is eveneens gericht op een volledige verwezenlijking van het recht op voedsel voor iedereen, en in het bijzonder voor gemarginaliseerde en kansarme groepen, in het kader van de mensenrechten.

SENSIBILISERING EN MOBILISERING VAN BURGERS

FIAN werkt ook aan de voorlichting en bewustmaking van burgers wat betreft het recht op voedsel, en ondersteunt de mobilisering met collectieve en individuele acties.

ONDERSTEUNEN VAN DE STRIJD VAN GEMEENSCHAPPEN EN INDIVIDUEN

FIAN strijdt tegen oneerlijke en onderdrukkende praktijken, en levert directe steun aan de strijd van groepen en gemeenschappen die hun rechten bedreigd of geschonden zien, door onderzoek te voeren, te bemiddelen en mee druk te zetten.

VERSTERKEN EN ONDERSTEUNEN VAN SOCIALE BEWEGINGEN:

FIAN ondersteunt sociale bewegingen (boerenvakbonden, inheemse volkeren, vissers, vrouwenrechtenorganisaties, etc.) die de legitieme vertegenwoordigers van door honger en ondervoeding getroffen bevolkingsgroepen vormen, en bevordert hun deelname aan beleidsprocessen op nationaal alsook op internationaal niveau.

FIAN Belgium werkt rond 4 prioritaire thematische gebieden voor de periode 2015-2020:
De rechten van landbouwers verdedigen
Het recht op land doen gelden als een mensenrecht
Duurzame voedsel- en landbouwsystemen die in overeenstemming zijn met de fundamentele rechten bevorderen
Het recht op voedzaam voedsel bepleiten en helpen verwezenlijken

Onze werking staat eveneens in het teken van twee meer algemene thema’s:
1. Versterking van de coherentie en de beheersmechanismen
2. non-discriminatie en vrouwenrechten

Download hier het strategische plan van FIAN Belgium voor meer informatie