Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl
14 octobre 2019

5e onderhandelingssessie voor het bindend Verdrag bedrijven en mensenrechten

Tijd voor serieuze onderhandelingen

Op 14 oktober start de 5e onderhandelingssessie van de intergouvernementele werkgroep belast met het uitwerken van een bindend verdrag rond bedrijven en mensenrechten. Het doel : een verdrag dat staten verplicht om Transnationale en andere ondernemingen te reguleren met betrekking tot hun impact op de mensenrechten en het milieu. Dit proces vormt een historische kans om de straffeloosheid van transantionale bedrijven aan te pakken, inbreuken op de mensenrechten door bedrijven te voorkomen en het huidige machtsonevenwicht tussen mensen, de planeet en bedrijven te verkleinen. Dit jaar wordt een beslissend jaar : Er zal nu echt onderhandeld worden.


FIAN documenteerde al honderden gevallen van inbreuken op de mensenrechten door bedrijven. Enkele voorbeelden zijn het Belgo-Luxemburgs bedrijf SOCFIN en Feronia dat gefinancierd wordt door de Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Inbreuken komen echter voor in alle sectoren, overal ter wereld. Dankzij hun complexe structuren en sterke machtspositie komen transnationale ondernemingen hier in de meeste gevallen zonder gevolgen mee weg. Straffeloosheid heerst.

Het Internationaal bindend verdrag zal een internationaal regulerend kader creëren dat ervoor zorgt dat ondernemingen de mogelijke negatieve impact op mens en milieu identificeren en voorkomen. Bovendien moet het een einde maken aan de huidige straffeloosheid van ondernemingen door ondernemingen juridisch aansprakelijk te stellen voor inbreuken op de mensenrechten. Dit vereist onder andere effectieve toegang tot rechtspraak en schadeloosstelling voor getroffen individuen en groepen.

Naar aanleiding van deze 5e onderhandelingssessie publiceerde de voorzitter-rapporteur een herziene versie van de zogenaamde zero draft, de eerste ontwerptekst van het verdrag. Van 14 tot 18 oktober zullen de verschillende staten over deze tekst onderhandelen. Ook middenveldorganisaties met ECOSOC-status bij de VN kunnen het woord nemen en reageren op de tekst. FIAN Internationaal en verschillende nationale secties van FIAN zullen aanwezig zijn en hun opmerkingen overmaken.

Ondanks de talrijke oproepen van het Europees Parlement en van meer dan 600.000 Europese burgers, hebben België en de EU tot nu toe geen constructieve rol gespeeld in het proces. De herziene draft biedt een antwoord op enkele belangrijke eisen die de EU sinds de aanvang van het proces formuleerde. Daarom eisen we dat de EU en België tijdens deze sessie een constructieve houding aannemen en actief deelnemen aan de onderhandelingen door inhoudelijke interventies over de ontwerptekst.

Daarenboven hebben de verschillende Belgische regionale overheden in hun regeerakkoorden hun steun uit voor internationale overeenkomsten om bedrijven te reguleren. De brusselse en Waalse regering verwijzen specifiek naar het bindend VN-verdrag. We verwachten dan ook van België dat ze het woord zal nemen tijdens de onderhandelingen om haar positie met betrekking tot de tekst kenbaar te maken.

Doe mee :
Teken de petitie : Rechten voor mensen, regels voor bedrijven – STOP ISDS
Volg wat er gebeurt in Genève via Twitter, FB en de website van de Global campaign to stop impunity and dismantle corporate power.