30 octobre 2013

BRAZILIË : SLACHTOFFERS EN NGO’S KLAGEN VOOR DE INTER-AMERIKAANSE COMMISSIE VOOR DE MENSENRECHTEN HET GEWELD AAN TEGEN MENSENRECHTENACTIVISTEN DIE OPKOMEN VOOR HET RECHT OP EIGEN GRONDGEBIED

Op dinsdag 29 oktober hebben in Washington vertegenwoordigers van de Guarani-Kaiowá-Indianen en van de Quilombo van Brejo dos Crioulos, twee bevolkingsgroepen waarvan de rechten geschonden werden, met de steun van mensenrechtenorganisaties deelgenomen aan de hoorzitting bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten over de situatie van mensenrechtenactivisten in Brazilië. De hoorzitting werd rechtstreeks uitgezonden. http://www.oas.org/en/media_center/webcast_schedule.asp

Genito Gomes, leider van de Guarani-Kaiowá van Mato Grosso do Sul, en José Carlos Oliveira Neto, voorzitter van de vereniging van de Quilombola van Brejo dos Crioulos, gaven een uiteenzetting over de bedreigingen en intimidaties die hen ten deel vallen wanneer ze actie voeren om hun recht op hun voorvaderlijk grondgebied op te eisen. Deze situatie illustreert de eeuwenlange schendingen van de rechten van de traditionele bevolkingsgroepen in Brazilië.

Genito Gomes hoort bij de gemeenschap van Guayviry, op het grondgebied van de gemeente Aral Moreira, bij de grens van Paraguay. Zijn vader, Nisio Gomes, werd op 18 november 2011 vermoord toen hun gemeenschap aangevallen werd door een gewapende groep van landbouwers, advocaten, vakbondsleden, locale politici en een privé-bewakingsfirma. Er loopt een rechtszaak bij het federaal gerechtshof van Ponta Porã, maar tot nog toe heeft het Braziliaans gerecht de verantwoordelijken van de misdaad niet bestraft.

De gemeenschap van Guayviry kan niet over een eigen grondgebied beschikken, wat een onmisbare voorwaarde is om in hun voedselbehoeften te kunnen voorzien. Ze hebben geen toegang tot drinkbaar water, want de rivier waar ze water uit halen is vervuild met chemische stoffen gebruikt op de plantages. Ze kunnen hun kinderen niet naar school sturen. Omdat hun grondgebied nog niet officieel erkend is, oordeelt de gemeente dat ze niet verplicht zijn daar scholen te voorzien. Er is geen behoorlijke gezondheidszorg. Ze hebben te lijden onder de pistoleiros, betaalde overvallers die in het grensgebied met Paraguay makkelijk hun gang kunnen gaan.

José Carlos van Oliveira Neto ijvert al veertien jaar met zijn gemeenschap voor hun recht op een eigen grondgebied. Al even lang lijden ze onophoudelijk onder bedreigingen en intimidaties van milities in dienst van grootgrondbezitters. De Quilombo van Brejo dos Crioulos, in het noorden van de deelstaat Minas Gerais, telt zo’n vijfhonderd families. Zij eisen hun grondgebied terug, dat doorheen de jaren in stukken onteigend werd. De families wonen nu opeengepakt op kleine lapjes grond, waar onmogelijk aan hun basisrechten, waaronder het recht op behoorlijke voeding, voldaan kan worden.

« Met deze hoorzitting kunnen we de Commissie ervan op de hoogte brengen dat het landconflict in Brazilië steeds dramatischer vormen aanneemt. Dat komt door het eindeloos aanslepen van de voorziene regulariserings- en teruggaveprocedure van grondgebieden aan de traditionele volkeren. Er is hier sprake van een conflict tussen enerzijds een ontwikkelingsmodel dat uitgaat van de uitbreiding van monoculturen, wat het in beslag nemen van steeds meer grond met zich meebrengt, en anderzijds het verzet van de traditionele volkeren en gemeenschappen, die opkomen voor hun recht op grond, van essentieel belang om in hun onderhoud te kunnen voorzien en hun recht op voeding mogelijk te maken », vertelden de organisaties die aan de hoorzitting deelnamen.

« Sinds de traditionele volkeren de strijd om hun voorvaderlijke gronden zijn aangegaan, krijgen ze met bedreigingen en geweld te maken. De staat zou hen bijstaan door middel van een programma ter bescherming van mensenrechtenactivisten. Genito en José vallen onder de maatregelen van dit programma, dat zowel nationaal loopt als in de deelstaten waar de twee wonen, maar dit biedt onvoldoende bescherming. De beschermingsprogramma’s worden al een paar jaar niet meer goed opgevolgd, en zelfs daarvoor waren ze niet echt efficiënt. Er werden steeds problemen gesignaleerd met concrete maatregelen, zoals het voorzien van een escorte. »

Doe mee aan onze petitie ! Vraag de Braziliaanse regering om de huidige wetsvoorstellen die de fundamentele mensenrechten van de Indianenvolkeren en andere traditionele gemeenschappen van Brazilië zouden aantasten, niet goed te keuren :
http://www.fian.be/agir/actions-urgentes/article/brazilie-oproep-aan-de

Contact :
CIMI (Conselho Indigenista Missionário) - Flávio Vicente Machado, Regionaal Coördinator van CIMI in Mato Grosso do Sul : +(67) 33845551/33845551 cimims@terra.com.br
Justiça Global - Eduardo Becker : +55 21 2544 2320, eduardo@global.org.br
FIAN Brazilië – Jônia Rodrigues, Coordinatrice van het programma ter opvolging van schendingen van het recht op behoorlijke voeding : + 55 62 30924611 /81309943 jonia@fianbrasil.org.br
FIAN International - Angélica Castañeda Flores, Coordinatrice van het Latijns-Amerikaans programma van FIAN International : +4962216530042 castaneda-flores@fian.org