31 juillet 2018
Analyse nota

Bedrijven en mensenrechten : naar het einde van de straffeloosheid met een bindend verdrag !

Juridische analyse vertrekkende vanuit het recht op voedsel

Landroof, precaire arbeidsomstandigheden, hongerlonen, kinderuitbuiting, ernstige ziekten, rivier- en bodemverontreiniging, corruptie, dumping,... wereldwijd worden mensen, individueel of collectief geconfronteerd met de negatieve impact van activiteiten van transnationale ondernemingen (TNO). Helaas is het huidige internationale wettelijke kader niet in staat om deze misbruiken te voorkomen of compensatie te voorzien. Multinationals genieten uitgebreide internationale
bescherming om hun investeringen veilig te stellen (dankzij multilaterale en bilaterale bindende verdragen). Er bestaat echter geen bindende regulering op internationaal niveau ter bescherming van de meest fundamentele mensenrechten van de personen die met hun activiteiten geconfronteerd worden.

Deze analyse belicht de impact die de activiteiten van transnationale ondernemingen hebben op de mensenrechten en meer bepaald het recht op voedsel. Ze geeft een overzicht van het proces dat moet leiden tot een bindend verdrag. Dit is een juridisch bindend internationaal instrument dat als doel heeft om in het kader van de internationale mensenrechtenwetgeving, de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere bedrijven te reguleren. Ze legt uit waarom een dergelijk verdrag nodig is en hoe het complementair is aan de bestaande vrijwillige mechanismen. Tot slot geeft de analyse de belangrijkste bepalingen weer die in het Verdrag moeten worden opgenomen en gaat ze dieper in op vragen en argumenten die regelmatig terugkomen in debatten.

PDF - 686.4 ko