24 juillet 2013

België wil meer biobrandstoffen. Onaanvaardbaar !

Op 11 juni heeft ons parlement een dringend wetsvoorstel gestemd, dat het minimum-percentage aan biobrandstoffen in onze benzine (tot 9%) en diesel (tot 6%) wil verdubbelen. De NGO-sector klaagt de hypocrisie aan van de meerderheidspartijen, en benadrukt de nefaste gevolgen van deze beslissing op het milieu en de voedselveiligheid in Europa en in het Zuiden.
Aan de ene kant ondersteunt België met overheidssubsidies de familiale landbouw, aan de andere kant vormt het energie-beleid van ons land daar net een bedreiging voor. Een flagrant voorbeeld van incoherent beleid ! De helft van de grond die in ontwikkelingslanden door buitenlandse bedrijven in beslag genomen wordt, is bestemd voor de productie van biobrandstoffen. Voor de NGO-sector is het duidelijk dat de overheid met deze beslissing toegeeft aan de eisen van de biobrandstoffen-industrie. Blijkbaar is er gekozen voor een spoedprocedure om er vlug onopgemerkt deze vreemde tekst door te halen. Voor de NGO-sector is dit een verontrustend teken. Onze regering had tenslotte bevestigd dat ze het EU-voorstel voor de bevriezing van het percentage aan biobrandstoffen zou ondersteunen, omdat biobrandstoffen gewone voeding concurrentie aandoen. Onze regering geeft dus voorrang aan de belangen van een paar bedrijven, ten koste van consumenten, landbouwers en het recht op voeding. Dit onefficiënt beleid, ook op milieu-gebied, kan op heel wat overheidssteun rekenen. De verwachte prijsstijging van zo’n 200 miljoen euro per jaar is voor de verbruiker, die meer zal betalen voor een minder goede brandstof. De NGO-sector vraagt een vermindering van het brandstofverbruik in het algemeen, en specifiek een plan om de consumptie van biobrandstoffen uit voedingsstoffen te doen afnemen. De tekst die op 11 juni gestemd werd, doet net het tegenovergestelde. Op een forum van het parlement over beleidscoherentie op 10 juni bleek nog dat de steun aan biobrandstoffen incoherent is, omdat daardoor de beschikbaarheid van landbouwgrond en de voedselveiligheid in ontwikkelingslanden in het gedrang komen. Maar de volgende dag nemen diezelfde meerderheidspartijen een beslissing die precies de voedselveiligheid in het Zuiden bedreigt, met name een drastische verhoging van het verplicht percentage aan biobrandstoffen. Op 10 juni publiceerde een consortium van NGO’s een rapport over landgrabbing. Op blz x vind je daar meer over.