5 oktober 2012

Campagne "Water is een mensenrecht"

Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht - Water is een openbaar goed, geen handelswaar

We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.

2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.

3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

Teken de Europees burgerinitiatief hier

Deze campagne is een instrument om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen te verwezenlijken. Het is een instrument om de denkwijze van de Europese Commissie te veranderen van een marktgebaseerde aanpak met een focus op concurrentie in een op rechten gebaseerde aanpak met een focus op openbare dienstverlening. Het doel is om te bereiken dat iedereen over de hele wereld toegang heeft tot water en sanitaire voorzieningen en om waterbronnen en watervoorraden te beschermen voor de volgende generaties.

Meer info.