21 februari 2013

De toegang tot grond verbeteren in België en in het buitenland

TOEPASSING VAN DE VRIJWILLIGE RICHTLIJNEN VAN HET COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY VOOR EEN VERANTWOORD GRONDBEHEER

Gepubliceerd door Oxfam-Solidariteit en FIAN Belgium.

Sinds tientallen jaren zijn sociale bewegingen die optreden als vertegenwoordiger van plattelandsvrouwen, boeren, familiale landbouwbedrijven, vissersgemeenschappen, autochtone volkeren, landlozen, arbeiders in landelijke en stedelijke gebieden, migranten, herders, bosgemeenschappen en jongeren, samen met andere organisaties van het maatschappelijk middenveld, eisende partij voor een eerlijke en duurzame toegang en controle op de natuurlijke hulpbronnen voor voedselproductie.

Download het onderzoek

Alleen een zekere toegang tot en controle op hulpbronnen zullen mensen in staat stellen om in een voedzame, gezonde en cultureel aangepaste voeding te voorzien voor zichzelf en hun gezinnen. Ook worden zo de oorzaken aangepakt die aan de basis liggen van de voedselcrisis. Enkele van deze oorzaken zijn: de extreem ongelijke verdeling van grondbezit in tal van landen, de tendens om grondbezit opnieuw te gaan concentreren, het gebrek aan hervormingsprocessen voor de herverdeling van landbouwgrond, en het stijgende aantal gevallen van landroof voor agro-industriële projecten van allerlei aard.

De ‘Vrijwillige richtlijnen voor het verantwoord beheer van grond, visgronden en bossen in het kader van de nationale voedselzekerheid ’ zijn officieel goedgekeurd door 125 lidstaten van het Committee on World Food Security (CFS) op 11 mei 2012.

Dit instrument vormt een opmerkelijk antwoord op een dringend probleem. Het heeft namelijk tot doel om grondrechten en een eerlijke toegang tot grond, visgronden en bossen te bevorderen. Op die manier wil het honger en armoede de wereld uithelpen, duurzame ontwikkeling ondersteunen en het milieu beschermen.

“Deze vrijwillige richtlijnen zijn bedoeld als referentie en informatief document om bij te dragen tot een beter beheer van grond, visgronden en bossen. Het ultieme doel dat hierbij nagestreefd wordt is om voedselzekerheid te waarborgen voor iedereen en een geleidelijke realisatie van het recht op een adequate voeding in het kader van de nationale voedselzekerheid te bevorderen.”

Download het onderzoek:

PDF - 1.5 MB
2013 01 Etude_Améliorer l’accès à la terre_FIAN_Oxfam_nl_web.pdf