Analysenota

De voedselraden

Naar een democratisch beheer van voedselsystemen ?

Geconfronteerd met globalisering en verticale integratie waardoor belangrijke schakels in de voedselketen terecht komen in handen van grote voedselconcerns, ontstaan er tal van nieuwe initiatieven om het beheer van onze voedselsystemen te herlokaliseren en te hervormen. Het is uit de kern van die beweging dat de Voedselraden (in het Engels : Food Policy Councils) ontstonden. Dat zijn multi-stakeholderorganen en -platformen die als doel hebben innovatieve en transdisciplinaire oplossingen te identificeren en voor te stellen teneinde de voedselsystemen op territoriale schaal te verbeteren, zonder daarbij de ecologische duurzaamheid en de sociale rechtvaardigheid van die oplossingen uit het oog te verliezen. Deze nota beoogt een licht te werpen op de context waarin die initiatieven tot stand kwamen alsook hun voornaamste kenmerken. Vervolgens wordt de aandacht gericht op het potentieel van die initiatieven en de uitdagingen waaraan zij het hoofd moeten bieden om een echt participatief instrument ter bevordering van het recht op voedzaam voedsel te worden.

PDF - 551.6 ko