Doe een gift

Om onze activiteiten financieel te steunen, kunt u rechtstreeks een bijdrage storten op de FIAN Belgium bankrekening. Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€.

  • IBAN: BE80 0001 3969 7477
  • BIC : BPOTBEB

FIAN Belgium houdt zich aan de ethische code van AERF: de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. In dit kader worden leden, supporters, donateurs en medewerkers geïnformeerd over de besteding van de ingezamelde gelden.

Meer weten over FIAN ?

Lees onze statuten, de samenstelling van onze Raad van Bestuur, onze aanpak i.v.m. financiële ethiek en ons Integriteitshandvest.

Bijzonderheden over onze financiële informatie zijn te vinden op de website van NGO Open Boek en in onze jaarverslagen.

FIAN Belgium verzamelt uw gegevens met respect voor uw privacy. Meer informatie over onze Privacyverklaring.