12 octobre 2011

FIAN - 25 jaar ondersteuning in de strijd voor het mensenrecht op voedsel

Brussel, 12/10/2011 - Vijfentwintig jaar geleden nam het FoodFirst Information & Action Network, FIAN International, haar eerste stappen om een fundamenteel mensenrecht te verdedigen. FIAN zet zich in voor mensen, zodat zij kunnen leven in waardigheid. FIAN strijdt voor het recht op onbeperkte toegang tot voldoende en voedzaam voedsel.

Sindsdien is de urgentie van ons werk gegroeid. Bijna een miljard mensen lijden aan ernstige ondervoeding door mondiale voedseltekorten volgens rapporten van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Volgens Olivier de Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel, "doet FIAN echter veel meer dan alleen honger bestrijden. In staat zijn om jezelf te kunnen voeden is een mensenrecht ". FIAN ondersteunt diegenen die vechten tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking , die hen beletten zichzelf en hun gezinnen te voeden.

FIAN streeft naar structurele en duurzame verandering. "Ons doel is om tot concrete oplossingen te komen in de vorm van echte beleidsveranderingen. Hierdoor kunnen mensen de toegang tot de middelen die zij nodig hebben om zichzelf te voeden veilig stellen, zowel nu als in de toekomst", aldus FIAN secretaris-generaal Flavio Valente.
FIAN doet nauwkeurig verslag van mensenrechtenschendingen en ondersteunt hiermee diegenen die strijden voor hun recht op voedsel. Ook versterkt FIAN de capaciteiten van individuen en gemeenschappen om hun rechten te kunnen verdedigen tegen medeplichtige regeringen en bedrijven.

FIAN, het geesteskind van een groep geëngageerde activisten, is nog steeds de enige internationale mensenrechtenorganisatie, die exclusief het recht op voedsel promoot. "De organisatie was een pionier in de verdediging van economische, sociale en culturele mensenrechten, terwijl andere mensenrechtenorganisaties zich meer richten op burgerlijke en politieke rechten", aldus Rolf Künnemann, een van de oprichters.
Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft FIAN International haar rol geformaliseerd als supporter van hen die strijden voor het recht op voedsel. FIAN begon met een hoofdkwartier in een kelder naar een netwerk met nationale kantoren in 18 landen.

FIAN kreeg een raadgevende status bij de Verenigde Naties in 1989. Dit heeft de organisatie in staat gesteld invloed uit te oefenen op het systeem ter bescherming van de mensenrechten. De invloed wordt uitgeoefend in het voordeel van kwetsbare groepen, waaronder boeren, landlozen en vrouwen. FIAN heeft bijgedragen aan de uitwerking van de VN General Comment nr. 12 over het Recht op Voedsel in 1999, nu de meest gezaghebbende juridische interpretatie van het recht op voedsel in het internationale recht.

De organisatie was ook een belangrijke speler in het aannemen van de Vrijwillige Richtlijnen voor het Recht op Voedsel van de FAO lidstaten in 2004 én in de goedkeuring van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag over Economische, Sociale en Culturele Rechten.

FIAN viert haar verjaardag op verschillende nationale en internationale evenementen gedurende het hele jaar en in het bijzonder op Wereldvoedseldag, 16 oktober 2011.

Zie onze verjaardag booklet :
in frans :

PDF - 3 Mo

in engels :

PDF - 2.9 Mo