Februari : Kom naar de Velt-markt ANDERS
 FIAN Belgium

Februari : Kom naar de Velt-markt ANDERS

Kom naar de Velt-markt ANDERS

Op 16 maart organiseert Voedsel Anders samen met Velt, Velt-markt ANDERS. We gaan samen voor anders. We kijken over muren, zoeken inspiratie uit Gent, reiken de hand naar ecologische initiatieven en werpen een blik op Voedsel Anders (het verhaal van duurzame landbouw). Ontdek, debatteer en zoek hoe jij mee het verschil kan maken.

Kom een kijkje nemen bij de vele stands, neem deel aan de debatten en lezingen en geniet van lekker en gezond eten.

FIAN Belgium is lid van Voedsel Anders en organiseert samen met de Landgenoten een workshop over "De zaak van de Grond : Hoe actie ondernemen als burger ?"

Zeg NEEN tegen GGO-mais !

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) plantte vorig jaar een GGO-maïs veld aan zonder daarvoor de wettelijk geldende procedures te volgen. De overheid kneep daarbij niet alleen een oogje dicht, maar moedigde het VIB er zelfs toe aan. Nadat het Europese Hof besliste dat ook voor nieuwe GGOs de bestaande wetgeving gevolgd moet worden, werd het veld snel geregulariseerd.
Dit jaar wil het VIB opnieuw een veld aanleggen met GGO-mais die via de CRISPR/Cas9 techniek genetisch (...)

Persbericht reactie beslissing Europese Commissie biobrandstoffen

Afgelopen weekend publiceerde de Europese Commissie een voorstel over de toekomst van de meeste vervuilende biobrandstoffen in Europa. Daarin erkent de commissie de schadelijke rol van palmolie maar laat ze achterpoortjes open staan. Soja valt bovendien volledig buiten de categorie van brandstoffen die geweerd zullen worden. In het licht van de globale klimaatuitdaging moet België nu zijn verantwoordelijkheid nemen en schadelijke biobrandstoffen op basis van voedselgewassen uitsluiten, (...)

Rechten voor mensen, regels voor bedrijven - Stop ISDS

Multnationals hebben toegang tot hun eigen mondiaal juridisch systeem : de investeerder-staat geschillenregeling (bekend onder zijn Engelse afkorting ISDS) - dat ze gebruiken om staten naar hun hand te zetten. Tegelijkertijd, hebben een groot aantal slachtoffers die hun fundamentele rechten geschonden zien door multinationals geen toegang tot de rechter of tot herstelmaatregelen. Het is dringend tijd om een einde te maken aan de arbitragetribunalen ! In de plaats moet er een internationaal bindend instrument komen dat multinationals juridisch aansprakelijk stelt voor hun misdaden.

Teken de Europese Petitie : "Rechten voor mensen, regels voor bedrijven"

Land conflict in Sierra Leone : ernstige aanval op mensenrechtenverdedigers

Lokale en internationale mensenrechtenorganisaties en organisaties actief rond landbeheer in Sierra Leone, hebben hun bezorgdheid en verontwaardiging geuit over het excessief geweld van veiligheidstroepen van de regering, in Malen chiefdom, Sierra Leone. Op 21 januari 2018, werden twee mensen, Mohamed Ansumana en Mustapha, doodgeschoten. De daarop volgende confrontaties leidden ertoe dat tientallen inwoners van Malen hun huizen moesten ontvluchten.

© FIAN Belgium — 2019