Internationale Mensenrechtenorganisatie voor het recht op Voedsel

Dringende acties - FIAN Belgium

Maart 2014
logo
FIAN Belgium
Rue Van Elewijck, 35
Bruxelles, 1050 Belgium
+32.2.640.84.17

Start actie: 19 februari 2014 | Einde actie: 17 april 2014

Na een paar decennia strijd voor het toepassen van het Globaal Landbouwhervormingsprogramma hebben de landbouwarbeiders van de Hacienda Luuisita in oktober 2013 uiteindelijk landrechten gekregen in de vorm van eigendomscertificaten, toegekend door het Ministerie van Landbouwhervorming. Toch kunnen ze hun grond nog niet bewerken om zo hun recht op behoorlijke voeding uit te oefenen. Dat komt deels doordat de terreinstudie door het Ministerie van Landbouwhervorming traag verloopt. Die studie is nodig om de grenzen af te bakenen tussen de verschillende stukken grond van de individuele begunstigden. Andere oorzaken zijn de informele contracten tussen bepaalde tussenpersonen / planters, aan wie de landbouwarbeiders grond verhuurd hebben voor het verbouwen van rietsuiker; en het gebrek aan sociale bescherming en ondersteunende diensten om de grond weer productief te maken na het afronden van de verdeling.

Het is voor de bewoners van de Hacienda Luisita belangrijk dat je SNEL IN ACTIE KOMT. Dat doe je door de Filippijnse overheid te schrijven dat ze de landbouwarbeiders onmiddellijk op hun grond moeten installeren, en hen de nodige ondersteuning en sociale bescherming moeten bieden, zodat ze het recht op voeding voor zichzelf en hun families kunnen verzekeren.

Meer informatie hier. Schrijf aan het Ministerie voor Landbouwhervorming door dit formulier in te vullen op de website van FIAN International.