20 juin 2011

G20-Landbouw : Honderden organisaties zeggen STOP tegen akkerlandroof !

Parijs, 20 juni, 2011. Honderden maatschappelijke organisaties, inclusief boerenbewegingen, vrouwenbewegingen en NGO’s zijn gestart met een wereldwijd appèl tegen akkerlandroof en zullen deze overhandigen tijdens de G20 bijeenkomst over Landbouw in Parijs op 21 en 22 juni.

Meer dan 500 organisaties over de hele wereld (1) hebben gezamenlijk het "Dakar Appèl tegen Landroof" opgesteld tijdens het World Social Forum in Dakar van februari j.l. (2).

Terwijl de landbouwministers van de twintig rijkste landen bediscussiëren wat te doen met de schommelingen in de voedselprijzen en de groeiende hongercrisis, worden miljoenen hectaren land en watervoorraden geroofd van boeren, pastoralisten, herders, vissers, inheemse volkeren en traditionele genezers. Dit land wordt omgezet in grootschalige landbouwprojecten van prive investeerders. Zij willen hier voedselvoorraden of bio-brandstoffen produceren voor de internationale markt, met als gevolg dat miljoenen boerenfamilies en andere rurale en inheemse volkeren van hun land verwijderd worden en beroofd van hun bestaanszekerheid.

Tijdens een grote academische conferentie over landroof eerder dit jaar in Brighton, Engeland, zijn studies van meer dan 100 casussen gepresenteerd over grootschalige investeringen in land. Zij laten over het algemeen geen positieve effecten zien voor de lokale gemeenschappen (3). In tegendeel, in veel gevallen werden de mensen uitgezet en in de armoede geworpen.

Het Dakar Appèl wordt overhandigd aan de Franse overheid, voorzitter van de G20. In het appèl roepen de grote maatschappelijke organisaties de overheden op om onmiddellijk te stoppen met grootschalige landroof en het geplunderde land terug te geven aan de gemeenschappen. Op dit moment faciliteert de G20 landroof door de principes voor Verantwoordelijke Investeringen in Landbouw (RAI) te ondersteunen (in de draft tekst van de G20 wordt gerefereerd aan PRAI).

De organisaties roepen de VN Commissie voor Wereld Voedselzekerheid (CFS) op om de RAI, sterk gepromoot door de Wereldbank, definitief af te wijzen. De principes zijn illegaal en voorzien niet in een eerlijk alternatief of een eerlijke vergoeding voor landroof. De organisaties roepen op om effectieve en verplichte richtlijnen te ontwikkelen voor grondbezit met respect voor de mensenrechten en in het bijzonder voor het recht op voedsel. Een inclusief proces moet worden opgestart in CFS om te inventariseren welke investeringen nodig zijn voor het ondersteunen van kleinschalige voedselproducenten.

De petitie verklaart, dat nationale overheden en internationale instituties garant zouden moeten staan voor het mensenrecht op land in plaats van leasecontracten af te sluiten met grote private investeerders. Duurzame boeren, agro-ecologische productie modellen en sterke lokale markten worden door velen herkend als de beste manier om mensen te voeden en de wereld te beschermen.

Contact persoon in FIAN international :

  • Sofia Monsalve, +49-6221-6530030

Contact persoon in FIAN Belgïe :

Claire Guffens, +32 (0)2 640 84 17

Contact personen in Parijs :

Geneviève Savigny - Confédération paysanne/European Coordination La Via campesina +33-625551687
Romario Rosetto - La Via Campesina Brazil +33-625551687
Antoine Bouhey - Peuples Solidaires/ActionAid, +33-1-48582185
Jeanne Moreen Jorand – CCFD +33-1-44828000

(1) Lijst van handtekeningen

(2) Lees ook de petitie

(3) Lees meer bij Future Agricultures Consortium