15 avril 2019
Beet The System : Introductie

Het klimaat is er slecht aan toe... en dat is niet goed voor onze landbouw

Het klimaat is er slecht aan toe... en dat is geen goed nieuws voor de landbouw. Ons bord draagt een grote verantwoordelijk voor de klimaatverandering, maar tegelijkertijd vormt het ook een deel van de oplossing, door landbouwpraktijken die weinig broeikasgassen uitstoten en die de bodem en de biodiversiteit beschermen en herstellen.

Ons landbouwsysteem is voornamelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen en chemische inputs : het is duur, kwetsbaar en stoot veel broeikasgassen uit. Sommige studies schatten zelfs dat het hele wereldwijde agro-industriële systeem tussen 44 en 57% van de BKG-uitstoot [1] zou vertegenwoordigen als we daar transport, afval, verwerking, verpakking en door landbouw veroorzaakte ontbossing bij optellen.

Een ander landbouw- en voedselsysteem zou daarom een essentieel onderdeel kunnen zijn van de oplossingen voor de klimaatverandering. Agro-ecologie vormt een echte oplossing om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw en het voedselsysteem te beperken. Terwijl onze leiders de multinationals en hun valse oplossingen vrolijk begroeten, is het dringend noodzakelijk om de koers van ons landbouwsysteem grondig te wijzigen om een echt positieve benadering voor het klimaat te bewerkstelligen !

De wil om te strijden voor klimaatrechtvaardigheid wordt gedeeld binnen de internationale beweging voor voedselsoevereiniteit (met name onder leiding van via campesina), maar in het licht van de uitdagingen en de urgentie vonden we het noodzakelijk om op Belgisch niveau het collectief bewustzijn rond deze problematiek te versterken.

Dit nummer van Beet The System onderzoekt daarom het verband tussen klimaat en landbouw. Via meerdere invalshoeken van actoren actief in de beweging voor voedselsoevereiniteit en op het gebied van de klimaatproblematiek (academici, boeren, middenveld) dagen we u uit om te onderzoeken hoe de industriële landbouw en de agro-industrie verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering en vooral wat wij kunnen doen.

(Food) system change, not climate change !


Deel 1 : agro-ecologie en het recht op voedzaam voedsel deel van dezelfde strijd

  1. De alliantie tussen agro-ecologie en het recht op voedsel door Olivier de Schutter (IPES-Food)
  2. Klimaat: boerenlandbouw of industriële landbouw? we hebben geen keus meer! door La conféderation Paysanne
  3. Boeren-agroecologie kan de wereld voeden ... en de planeet afkoelen! door Judith Hitchman (Urgenci)
  4. Landbouw en grond in de internationale onderhandelingen door Brigitte Gloire, experte internationale klimaatonderhandelingen

Deel 2 : Valse oplossingen

  1. De grote vlees- en zuivelbedrijven warmen de aarde op door de organisatie GRAIN
  2. Agrobrandstoffen: eco-destructie en landroof in naam van het klimaat! door Manuel Eggen, verantwoordelijke beleid en onderzoek, FIAN Belgium
  3. Climate Smart Agriculture : Hoe de agro-industrie haar positie versterkt door valse oplossingen te promoten door Hanne Flachet, verantwoordelijke beleid en onderzoek, FIAN Belgium
  4. Koolstof in landbouwgrond: een nieuw alibi voor de agrobusiness? door Anne-Laure Sablé, beleidsverantwoordelijke voedselsoevereiniteit en klimaat bij CCFD-Terre Solidaire