13 octobre 2019

Honderden middenveldorganisaties klagen de overname van de VN door het Economisch Mondiaal Forum aan

240 middenveld organisaties en 40 internationale netwerken hebben de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) opgeroepen om een einde te maken aan de strategische partnerschapsovereenkomst die de VN onlangs afsloot met het Wereld Economisch Forum (WEF). De oproep, die in een open brief werd geformuleerd, veroordeelt de overeenkomst die "de Verenigde Naties deligitimeert en leidt tot de verzwakking van de rol van staten in de mondiale besluitvorming".

De in juni ondertekende overeenkomst belooft "de uitvoering van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen" door de institutionele coördinatie en samenwerking tussen de VN en het WEF te versterken. Bovendien verleent de overeenkomst transnationale ondernemingen preferentiële en deferentiële toegang tot het stelsel van de Verenigde Naties ten koste van staten en actoren die het algemeen belang dienen.

Een dergelijke "preferentiële toegang" zou het mandaat van de VN ondermijnen en de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en doeltreffendheid van de VN bij het ter verantwoording roepen van bedrijven."Deze overeenkomst tussen de VN en het WEF formaliseert een zorgwekkende bedrijfscontrole over de VN. Het is een gevaarlijke ontwikkeling in de richting van een geprivatiseerd en ondemocratisch mondiaal bestuur", aldus Gonzalo Berrón van het Transnationale Instituut tijdens de presentatie van de open brief.

Hoewel de inmenging van bedrijven in de VN-instanties niet ongezien is, zullen de Verenigde Naties in het kader van de nieuwe modaliteiten van het UN-WEF-partnerschap permanent verbonden zijn met transnationale ondernemingen. Op lange termijn zou dit bedrijfsleiders in staat stellen ’fluisteradviseurs’ te worden voor de hoofden van de VN- afdelingen.

Het VN-systeem wordt al aanzienlijk bedreigd door de Amerikaanse regering en degenen die vraagtekens zetten bij een democratische multilaterale wereld. Bovendien zal deze voortdurend toenemende bedrijfsbeïnvloeding de publieke steun voor het VN-systeem in het Zuiden en het Noorden aantasten, waardoor het systeem als geheel nog kwetsbaarder zal worden.

Om een volledige ineenstorting te voorkomen, moeten de Verenigde Naties doeltreffende mechanismen aannemen die belangenconflicten consequent voorkomen. Bovendien moet het de volkeren en gemeenschappen versterken die de echte houders van de mensenrechten zijn en tegelijkertijd een sterker, onafhankelijk en democratisch internationaal bestuurssysteem opbouwen.

Sofia Monsalve, Secretaris-Generaal van FIAN internationaal verduidelijkt : "het beleid op dit gebied moet steeds rekening houden met de verschillende rollen van privébelangen en rechtenhouders die zich inzetten voor gemeenschappelijke goederen en diensten. In dit opzicht engageren alle organisaties en bewegingen die de brief onderschrijven, te zullen blijven strijden tegen de privatisering van de democratie in de wereld.

  • De volledige brief en lijst van ondertekenaars zijn hier beschikbaar.
  • Voor vragen contacteer : diaz(at)fian.org