Kom in actie voor een ander voedselsysteem
 FIAN Belgium

Kom in actie voor een ander voedselsysteem

Van 14 tot 19 mei vindt in Geneve de vierde onderhandelingssessie plaats over de verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen. Je kunt de discussies en debatten volgen via de hashtag #PeasantsRights tijdens de volledige sessie !

Publicatie van een derde reeks analysenota’s

Van 15 tot 19 mei vindt de vierde onderhandelingssessie plaats over de verklaring inzake de rechten van boeren, boerinnen en andere op het platteland werkzame personen. Ter gelegenheid van deze onderhandelingen brengt FIAN een derde serie van analysenota’s uit. Elke nota gaat verder in op een specifiek artikel uit de verklaring. Deze nieuwe nota’s behandelen : de verplichtingen van staten en het recht op een waardig inkomen en voldoende bestaansmiddelen.

De EU moet dringend in actie komen om landroof te stoppen.

FIAN International heeft een rapport gepubliceerd onder de titel : “Landroof en mensenrechten : de rol van Europese actoren in het buitenland. » Autoregulering en maatschappelijke verantwoordelijkheid (CSR) van bedrijven blijken onvoldoende en onaangepast om landroof en de mensenrechtenschendingen die ermee gepaard gaan te bestrijden. Een nieuw rapport wijst op de nood voor de EU en zijn lidstaten om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een combinatie van verschillende reguleringen te implementeren.

Teveel (commerciële) landbouw en te weinig voedsel?

De Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking lanceerde vorige week zijn nieuwe strategie voor landbouw en voedselzekerheid, onder de titel “Van overleven naar ondernemen”. De Coalitie tegen de Honger publiceerde een persbericht waarin ze waarschuwen voor de ontoereikendheid van deze eenzijdige economische aanpak.
Lees ook het opiniestuk dat de coalitie schreef naar aanleiding van de lancering.

Vormings- en uitwisselingsweekend “Kom in actie voor een ander voedselsysteem”.

Les Brigades d’Actions Paysannes (BAP) en FIAN Belgium organiseren twee dagen vorming en uitwisseling voor iedereen die zich verder wil vormen en zin heeft om deel te nemen aan de BAP.

Debatavond op 21 mei : Aarde of Beton ?

ReSAP en de Europese Coördinatie Via Campesina nodigen u uit in Perwez om verder te strijden tegen de betonering van landbouwgrond. Het is een gelegenheid om de strijd in Perwez verder te zetten, maar ook om de strijd van andere boeren en boerinnen in Europa te ondersteunen. Bovendien komt u meer te weten over de conclusies van een nieuw Europees rapport over de concentratie van landbouwgrond in de EU. Sprekers zijn : Philippe en Bernard Raucent (Perwez) FUGEA, Ramona Duminicioiu (Roemenië) ECVC, Antonio Onorati (Italië) ECVC.
(Tijdens het debat zal er Frans gesproken worden).

© FIAN Belgium — 2017