17 avril 2011

Mondiale Campagne voor Agrarische Hervorming

Stop landroof NU

Zeg NEE tegen de principes van de Wereldbank om “verantwoord” investeren in de agro-business te bevorderen

De principes van de Wereldbank bevorderen land roof. Dit heeft een buitengewoon negatief effect op de leefomstandigheden. Lokale gemeenschappen wordt hun land ontnomen en de politieke ruimte voor landbouwkundig beleid op kleine boeren wordt beperkt. De markt voor landbouw en mondiale handel wordt zelfs ernstig verstoord in plaats van dat kleine boeren kunnen rekenen op een duurzaam karakter van de lokale en nationale markt nu en in de toekomst. Verder zal het ecosyteem verslechteren en tenslotte de klimaatcrisis negatief beïnvloeden.

Land graaien schendt de rechten van de mens.
Desondanks poogt de Wereldbank het noodzakelijke verbod op land graaien te vermijden door zelf principes op te stellen die de illusie wekken dat bovenstaande gevolgen juist worden voorkomen door land graaien.

Stuur s.v.p. vandaag nog een brief aan jouw regering
met het verzoek om iedere vorm van land graaien te stoppen en op te komen voor de rechten van de mens.
Laat jouw regering de verklaring en aanbeveling aannemen die de rechten van de mens beschermt : de definitieve Verklaring van de Internationale Conferentie op Landbouwhervorming en Landelijke Ontwikkeling (ICARRD) en de aanbevelingen opgesteld door de Internationale Beoordeling van Landbouwwetenschap en Techniek voor Ontwikkeling (IAASTD).

Stuur de door jou ondertekende brief uit de bijlage per fax, e-mail of per post naar :
Eerste Minister

Copie to the Governor of the World Bank for Belgium :
M.Didier Reynders
Wetstraat 12
1000 Brussel
Fax. : 02-233.80.03
contact@ckfin.minfin.be

Achtergrond :

Op dit moment is er een grote nieuw golf van land kapers. Van overheids tot particuliere investeerders, waaronder grote banken, investeringsfondsen en bedrijven uit de agro industriële sector huren of kopen tientallen miljoenen hectares goed bouwland in Azië, Afrika, en Zuid-Amerika. De Wereldbank promoot zeven principes om deze investeringen te laten slagen. De FAO, IFAD en UNCTAD kwamen overeen om de Wereldbank te vervoegen in het collectief doordrukken van deze principes.1 Hun startpunt is het feit dat de huidige stijging van de rente van de privésector om landbouwgrond op te kopen, riskant is. Tenslotte heeft de Wereldbank net een studie afgerond die de omvang van deze trend aantoont en zijn centrale focus die zich concentreert op het overbrengen van rechten over landbouwland in ontwikkelingslanden naar buitenlandse investeerders.

De Wereldbank schijnt overtuigd te zijn dat alle privékapitaalstromen goed zijn die dienen om de globale landbouwindustrieoperaties uit te breiden waar zij niet gebruikt worden en moeten worden toegestaan om door te gaan zodat de bedrijfssector meer rijkdom uit het platteland kan halen.

Aangezien deze investeringsovereenkomsten zijn uitgedraaid op gigantische privatisering en overdracht van landrechten, wil de Wereldbank dat zij aan enkele criteria voldoen om de risico’s van sociale reactie te verminderen : respect voor de rechten van de bestaande gebruikers van het land, het water en andere bronnen (door hen ervoor te betalen) ; het beschermen en verbeteren van leefsituaties op zowel het niveau van een huishouding als van een gemeenschap (door te voorzien in jobs en sociale diensten) ; en het milieu niet aan te tasten. Dit zijn de basisideeën achter de zeven principes van de Wereldbank voor een sociaal aanvaardbare manier van het stelen van land.

Deze principes zullen hun ogenschijnlijke doelen niet bereiken. Het gaat eerder om een poging om het stelen van land te rechtvaardigen. Het vergemakkelijken van het langetermijn bedrijfs (buitenlandse en binnenlandse) overname van de landbouwgrond van de landbouwmensen is volledig onaanvaardbaar geen kwestie waarbij richtlijnen moeten worden gevolgd. De principes van de Wereldbank, die volledig vrijwillig zouden zijn, zijn bedoeld om de mensen af te leiden van het feit dat de globale voedselcrisis van vandaag, gemarkeerd door meer dan 1 miljard mensen die elke dag hongeriger worden, zal niet worden opgelost door grootschalige industriële landbouw, die praktisch elk van deze landaanwinsten tracht te bevorderen.

Mandaat van het FIAN Emergency Network :

Door het huidige stelen van landbouwgrond heeft de bedrijfsgedreven globalisatie een nieuw hoogtepunt bereikt die de mensen hun zelfbeslissingsrecht en voedselsoevereiniteit zal ondermijnen zoals nooit tevoren. De Wereldbank en vele regeringen zien land en landrechten als een cruciaal basis van voordeel voor ondernemingen die zoeken naar hoge winsten op kapitaal, aangezien land niet alleen de basis voor het produceren van voedsel en grondstoffen voor de nieuwe energie economie is, maar ook een weg om water op te vangen. Land werd opgewaardeerd aan de hand van puur economische termen door de Wereldbank, regeringen en ondernemingen en in dit proces worden de multi-functionaliteit en de ecologische, sociale en culturele waarden van land ontkend. Het is dus belangrijker dan ooit dat deze bronnen beschermd worden tegen bedrijfs- en staatsplundering en in plaats daarvan beschikbaar gemaakt worden voor hen die ze nodig hebben om zichzelf en anderen op een duurzame manier te voeden en om als gemeenschap en maatschappij te overleven. Deze waarden moeten beschermd worden als een crucial onderdeel van het mensenrecht op voedsel.

EINDE : 19 Mei 2010