20 août 2012

Mubende – Unfair trade-koffie

Een nieuwe film
over de gewelddadige gevolgen van een Duitse koffieplantage in Oeganda

Brussel, 20 augustus 2012 - De film « Mubende – Unfair trade-koffie », die gisteren uitkwam, laat de slachtoffers aan het woord van een gewelddadige verdrijving ten voordele van een Duitse koffiefabrikant. Op 19 augustus 2001 verjoeg het Oegandese leger de bevolking van verschillende dorpen in de buurt van Mubende met geweld van hun gronden, zodat daar een koffieplantage kon komen. De Oegandese overheid had het gebied verhuurd aan Kaweri Coffee Plantation Ldt, voor 100% in handen van de Duitse onderneming Neuman Kaffee Gruppe.

JPEG - 67.9 ko
Action Mubende 2012
© Florence Kroff

De dag na de uitdrijving was de jonge Ingabire Betty wees. Kasoma Aminadabu, een lokale boer, verloor één van zijn kinderen. Alle bewoners van de getroffen dorpen zagen hun huizen, hun koffie- en maïs-akkers, alles wat ze hadden, door soldaten verbrand worden. Meer dan tweeduizend mensen werden gedwongen al hun schamele bezittingen achter te laten.

« Tot de dag van vandaag, elf jaar na de uitdrijving, heeft geen enkel slachtoffer een schadevergoeding ontvangen, noch voor het verlies van zijn land, noch voor de ellendige toestand waarin hij na de uitdrijving heeft moeten leven », getuigt Gertrud Falk van FIAN Duitsland.

Sinds 2002 steunt FIAN de geweldloze strijd van de verdreven bevolking om gerechtigheid, en steunt hen in hun juridische strijd tegen de Oegandese overheid en Kaweri Coffee Plantation Ldt. De wettelijke procedure werd helaas maar al te vaak vertraagd, soms met dubieuze manoeuvers.

Het is bovendien erg moeilijk de Duitse moederonderneming Neumann Kaffee Gruppe te vervolgen. « Ook vandaag nog is het volgens de Duitse wetgeving bijna onmogelijk om een Duitse onderneming te vervolgen voor mensenrechtenschendingen in het buitenland. De Duitse wetgeving loopt daarmee achter op de hedendaagse economische werkelijkheid en de mensenrechtenschendingen die daarmee gepaard gaan », stelt Gertrud Falk. « Enkel door gepaste wetten te stemmen, kunnen multinationals zoals Neumann gedwongen worden hun verantwoordelijkheid op te nemen, en iets te doen aan gevallen zoals dat van de Mubende. »

« De verdreven bevolking moet vergoed worden, en de illegaal verworven grond moet hen teruggegeven worden ! Het is schandalig dat na meer dan tien jaar noch Kaweri, noch Neumann, noch de Oegandese overheid deze mensen ook maar de minste vergoeding heeft toegekend », besluit Gertrud Falk.

FIAN voert ieder jaar actie op de verjaardag van de uitdrijving om de toestand in Mubende aan te klagen, en zal daarmee doorgaan tot de verdreven bevolking vergoed is en hun rechten gerespecteerd worden. Vanmorgen ging FIAN Belgium, net als vorig jaar, de Oegandese ambassadeur in Brussel een kop koffie gaan aanbieden, "in de hoop dat na elf jaar straffeloosheid de Oegandese overheid wakker wordt en de Mubende-bevolking haar rechten teruggeeft" !

JPEG - 95.4 ko
Action Mubende 2012
© Florence Kroff

Hier kunt u de film vinden

FIAN voert ieder jaar actie op de verjaardag van de uitdrijving om de toestand in Mubende aan te klagen, en zal daarmee doorgaan tot de verdreven bevolking vergoed is en hun rechten gerespecteerd worden. Vanmorgen ging FIAN Belgium, net als vorig jaar, de Oegandese ambassadeur in Brussel een kop koffie gaan aanbieden, "in de hoop dat na elf jaar straffeloosheid de Oegandese overheid wakker wordt en de Mubende-bevolking haar rechten teruggeeft" !

In 2011 verscheen de FIAN-actie in Grenz-Echo, De Tijd, Knack, Imagine, Politique,...

Perscontact : Manuel Eggen, FIAN Belgium - manu(at)fian.be - 0478 93 37 47