Naar een gemeenschappelijk voedselbeleid voor Europa

Op 29 en 30 mei nam FIAN Belgium deel aan het "EU Food and Farming Forum" (EU3F). De uitnodiging voor het forum ging uit van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) onder voorzitterschap van Olivier De Schutter. Hij bracht meer dan 200 sleutelactoren binnen het voedselsysteem samen om mee te werken aan een reeks beleidsvoorstellen voor een geïntegreerd voedselbeleid op Europees niveau. Meer informatie over het forum vindt u hier : http://www.ipes-food.org/images/CoreDocs/Towards-a-Common-Food-Policy-for-the-EU.pdf