27 avril 2012

Oeganda : FIAN daagt de Duitse Neumann Kaffee Gruppe uit om het conflict over grond in Mubende vreedzaam te beëindigen

Bruxelles,
Een landmeting in Mubende (Oeganda) moet duidelijk maken of de Kaweri-Koffieplantage van de Duitse Neumann Kaffee Gruppe delen van een buurgrond sinds 2001 onrechtmatig in bezit heeft genomen. De Kaweri Coffee Plantation Ltd. wil deze landmeting tegenhouden.

"Het bedrijf Neumann zou niet moeten proberen om de aanstaande landmeting tegen te houden. Het enige doel van deze technische maatregel is het om de daadwerkelijke landbezitverhoudingen te verduidelijken en inzichtelijk te maken“ zegt Martin Wolpold-Bosien van FIAN International.

Zoals u wellicht al weet, heeft het Oegandese leger in de omgeving van Mubende in augustus 2001 meer dan 2000 mensen met geweld van hun landgebied. verdreven Dit gebied werd vervolgens aan de Kaweri Coffee Plantation Ltd., een dochteronderneming van de Duitse Neumann Kaffee Gruppe, in pacht gegeven. Kaweri heeft op deze grond de eerste koffieplantage van Oeganda opgericht. Tot op de dag van vandaag hebben de verdrevenen geen enkele compensatie ontvangen voor het verlies van hun land, hun bezittingen en de extreme noodtoestand waarin ze zich nu bevinden. Sinds 2002 ondersteunt FIAN de vreedzame strijd van de verdrevenen voor rechtvaardigheid. Sinds 2002 is er tevens een rechtszaak lopende, die de verdrevenen tegen de Oegandese staat en de firma Kaweri hebben aangespannen.

De aanstaande landmeting is een juridische procedure en een noodzakelijk laatste stap om de land-titel van één van de verdrevenen te registreren. In haar meest recente mededeling aan FIAN heeft de Neumann Kaffee Gruppe zich echter tegen de geplande landmeting uitgesproken. "Er bestaat geen redelijk argument tegen deze maatregel. Daarom eisen wij van de firma Neumann dat ze iedere vorm van verzet tegen het uitvoeren van de landmeting, in het bijzonder het gebruik van geweld, achterwege zal laten", zo Gertrud Falk van FIAN Duitsland.

Sinds de gewelddadige verdrijving is Peter Kyiira erg geëngageerd om over deze zaak verslag te doen. Hij is de vertegenwoordiger van de verdrevenen en bracht in december 2011 een bezoek aan België. Als verdediger van de mensenrechten zet hij zich in voor een juridische vergoeding voor de vernieling van het eigendom en het leed van de verdrevenen. Onlangs heeft de Neumann Kaffee Gruppe het statuut van Peter Kayiira als verdediger van de mensenrechten echter in vraag gesteld in een schriftelijke mededeling aan FIAN. "De heer Kayiira ondersteunt de verdreven personen uit de voormalige dorpen Kitemba, Kiryamakobe, Luwunga en Kijunga, waarvan de mensenrechten duidelijk geschonden zijn", beklemtoont Martin Wolpold-Bosien. "We adviseren de Neuman Kaffee Gruppe dringend om de heer Kayiira als verdediger van de mensenrechten te erkennen en zich hiernaar te gedragen."

In het februari - nummer van het FIAN Echo hebben wij u erover geïnformeerd dat het volgende proces op 29 februari was gepland. Ondertussen heeft zelfs nog een bijkomende hoorzitting op 28 maart plaatsgevonden.

Ter herinnering : Bij de hoorzitting van 23 januari had de rechter verklaard dat ze zich van de zaak zou terugtrekken. Ze zou zich door de internationale gemeenschap (FIAN) toenemend onder druk gezet hebben gevoeld. Twee weken later werd Peter Kayiira opnieuw uitgenodigd voor een hoorzitting op 29 februari. FIAN België heeft deze informatie aan de Belgische ambassade in Oeganda doorgegeven met de vraag om een afgevaardigde naar deze hoorzitting te sturen. Dit gebeurde ook. Ondanks het feit dat Kaweri wederom afwezig was, kon de hoorzitting van 29 februari als relatief positief worden geëvalueerd. De nieuwe rechter heeft aandachtig naar de advocaten van de Mubende - gemeenschap geluisterd en leek op het eerste zicht optimistisch. Hij moedigde de betrokken partijen aan om het geschil met een minnelijke schikking te regelen.

De volgende hoorzitting op 28 maart was minder positief... De landmeting werd tegengehouden. De politie weigerde om de landmeters toegang te geven tot de plantage. De politie verklaarde dat ze (op bevel van de bestuursvoorzitter van Kaweri) de toegang tot de plantage enkel na toestemming van de "Resident District Commissioner" (RDC) mocht verlenen. De landmeters hebben vervolgens de toestemming van de RDC gevraagd. De RDC weigerde echter om toestemming te geven, zonder hierbij beroep te doen op een geldige wet. Hij dreigde er zelfs mee om Peter en de landmeters te laten oppakken als ze een poging zouden doen om de landmeting alsnog uit te voeren. Volgens Peter heeft de RDC geen enkel recht om de landmeting tegen te houden, gezien alle juridische regels en procedures werden gerespecteerd.

We zullen u verder op de hoogte houden over deze zaak... FIAN eist dat de voortdurende straffeloosheid in verband met de schendingen van het recht op voeding sinds de gewelddadige verdrijving in het jaar 2001 door de Oegandese justitie eindelijk overwonnen moet worden.

Contact :manu@fian.be