3 octobre 2011

Oeganda - Mubende : 10 jaren van onrecht, 10 jaren van straffeloosheid

photo terre à vendre 1 Heidelberg, 19-08-2011. 10 jaar na dat het Oegandese leger op gewelddadige wijze meer dan 2.000 mensen van hun land heeft verwijderd ten faveure van de Duitse investeerder Neumann Kaffee Concern zal FIAN symbolische acties uitvoeren voor Oegandese ambassades in Europa en Azië. FIAN eist dat er een eind komt aan de straffeloosheid, en wil compensatie en een effectieve remedie voor de slachtoffers waarvan het recht op voedsel is geschonden.

JPEG - 66.5 ko
Mubende-photo justice en laisse

In augustus 2001 heeft het Oegandese leger meer dan 2.000 mensen uit het district Mubende op een gewelddadige manier van hun land verwijderd. Dit land is vervolgens geleased aan de Kaweri Coffee Plantation Ltd., een dochteronderneming van het Duitse koffiebedrijf Neumann Kaffee Gruppe. Kaweri heeft dit land gebruikt om Oeganda’s eerste grootschalige koffieplantage op te zetten. Tot op de dag van vandaag hebben de getroffenen in Mubende nog steeds geen compensatie ontvangen voor het verlies van hun land en bezittingen, noch voor de ontberingen die zij hebben moeten ondergaan. “De meeste slachtoffers leven nog steeds in erbarmelijke omstandigheden in het gebied aan de rand van de plantage”, vertelt Martin Wolpold-Bosien, FIAN’s Internationale Programma Coordinator. “Dit land was hun bron van levensonderhoud en deze is weggevallen door de uitzetting”. De gerechtelijke procedures die de slachtoffers zijn gestart in 2002 tegen de Oegandese overheid en de Kaweri Coffee Plantation Ltd. zijn systematisch vertraagd. Zelfs inspanningen om buiten de rechtbank om tot een oplossing in deze zaak te komen zijn door de overheid en het bedrijf genegeerd. “Als ondertekenaar van het Internationale Convenant op Economische, Sociale en Culturele Rechten, is Oeganda verplicht het mensenrecht op voedsel onder internationaal recht te respecteren”, aldus Flavio Valente, FIAN’s Internationale Generale Secretaris. “De huidige levensomstandigheden in Mubende bedreigen het recht van de boeren op adequaat voedsel, zoals verankerd in dit Convenant. De Oegandese overheid moet vergoedingen aanbieden voor de gewelddadige uitzettingen die zij heeft uitgevoerd en de verdreven mensen compenseren. Bovendien moet de Oegandese overheid alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen het recht op effectieve oplossingen en toegang tot gerechtigheid garanderen”.

Het is 10 jaar sinds die dag waarop de uitzetting plaatsvond – 10 jaar van onrecht, 10 jaar van straffeloosheid. FIAN eist dat aan deze straffeloosheid een einde komt en dat de Oegandese overheid en het Neumann Kaffee Concern verantwoordelijk worden gehouden voor de schending van het recht op voedsel.