Mobilisatie in Vlaanderen

Open Boerenforum

Uitverkoop publieke landbouwgronden en de nood aan Test-boerderijen

Op zondag 22 augustus 2021 organiseert Boerenforum een open debat over de nood aan toegang tot landbouwgrond voor (startende) agro-ecologische boer.inn.en en de uitverkoop van publieke gronden en boerderijen in Gent. Het open debat kadert in de bredere campagne “Grond voor voedsel” van Boerenforum en wordt o.a. ondersteund door FIAN, Climaxi, Wervel en De Landgenoten.

Zondag 22 augustus: Open Boerenforum in Gent.

Boer.inn.en die vandaag op een sociaal rechtvaardige, kleinschalige en ecologisch verantwoorde manier aan landbouw willen doen, vinden heel moeilijk grond daarvoor. De vraag groeit naar “test-boerderijen”, zoals deze al bestaan in Wallonië met de Espace-test, waar boer.inn.en op een financieel veilige manier hun eerste stappen kunnen zetten richting écht duurzame landbouw.

Tezelfdertijd zien we dat overheidsinstanties, zoals het OCMW, publieke landbouwgronden verkopen aan vaak grootschalige agro-industriële ondernemingen. Getuige hiervan de “zaak Huts” en de recente verkoop van de boerderij "Blauwhuis" in Nazareth, die uit protest tegen deze gang van zaken gekraakt is. Kunnen dergelijke publieke gronden niet beter ingezet worden voor de ontwikkeling van lokale, sociale en ecologische landbouw, die het algemeen belang dient in plaats van de private belangen van de agro-industrie die op al deze vlakken vaak juist een desastreuze impact heeft?

Over die vraag willen we het hebben.

Tenzij ze vroegtijdig het pand moeten verlaten, gaat het debat door op het Blauwhuis, Sticheldreef 5, Nazareth.

We worden door de krakers van het Blauwhuis uitgenodigd om de boerderij en gronden te bezoeken en samen een debat aan te gaan over wat hier mogelijk zou zijn voor startende boeren die nu grondloos zijn en met een hun landbouw-idee willen experimenteren.

Boerenforum nodigt boeren en sympathiserende organisaties en bewegingen uit om samen te debatteren over hoe we een soort van test-boerderij kunnen opstarten. Wat hebben we nodig naast gronden en boerderijen waar boer.inn.en kunnen leven naast de grond die ze bewerken en ruimtes om samen te komen? En wat is ideaal aan publieke gronden en hoeves zoals het Blauwhuis? Hoe kunnen we hier mee verder?

Voorlopige programma

  • 10u: verwelkoming en rondleiding op de boerderij
  • 11u: vertoning van de reportage “Grond is macht, reportage over landbouw en grondrechten in Gent” (TV Sociaal, Climaxi, 20 minuten). Gevolgd door een open debat.
  • 12u: Middagmaal door de coöperatieve keuken Karoot
  • 13u: toespraak van prof. dr. Tim Soens (docent milieugeschiedenis, Universiteit Antwerpen) + terugkoppeling naar de basisprincipes van agro-ecologie
  • 14u: open debat met aanwezige organisaties en boer.inn.en over mogelijkheden en verzuchtingen rond het opstarten van test-boerderijen, geflankeerd door specialisten van o.a. Mouvement Action Paysanne (Via Campesina Wallonië) en Espace-test (test boerderij Wallonië)

Organisatie

Boerenforum i.s.m. Blauwhuis, Climaxi, FIAN Belgium en De Landgenoten.

Wilt u met uw organisatie of sociale beweging nog graag aansluiten bij dit evenement, neem dan contact op met Boerenforum via boerenforum(at)gmail.com