Partners en netwerken

Synergie en samenwerking zijn onderdeel van de werkfilosofie van FIAN Belgium. Wat FIAN zo uniek maakt is dat ze onderwerpen als voeding, voedselproductie en landbouw vanuit het oogpunt van de mensenrechten benadert. De complementaire samenwerking met andere organisaties en hun specifieke aanpak binnen verschillende netwerken, platformen en coalities is uitermate verrijkend en belangrijk, zowel op lokaal als globaal niveau.

- Agroecology In Action: meer dan 40 organisaties: boer.inn.en, burgergroepen, onderzoekers, coöperaties, milieugroeperingen, KMO’s, gezondheidsactoren, solidariteitsorganisaties, ziekenfondsen, ...

- Coalition contre la faim
met onder andere :

- RésAP, Réseau de soutien à l’agriculture paysanne
met onder andere :

- Hands on the Land
met onder andere :

- Internationale partners :

- Andere Belgische partners