Partners en netwerken

Synergie en samenwerking zijn onderdeel van de werkfilosofie van FIAN Belgium. Wat FIAN zo uniek maakt is dat ze onderwerpen als voeding, voedselproductie en landbouw vanuit het oogpunt van de mensenrechten benadert. De samenwerking met andere organisaties coördineren, rekening houdende met hun specifieke aanpak, en dit binnen bijzondere netwerken, platformen et coalities is uitermate verrijkend en dus belangrijk, zowel op lokaal als globaal niveau.

- Coalitie tegen de honger:

- CNCD-11.11.11
- SOS Faim
- Oxfam Solidariteit

- RésAP:

- le MAP
- la FUGEA
- Rencontre des Continents
- le Début des Haricots
- SAGAL
- Quinoa

- Hands on the Land
avec entre autres:
- ECVC (Coordination européenne Via Campesina)
- TNI Transnational Institute

- La Via Campesina
- GRAIN
- FOEI