Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl
Zaterdag 17 april 2021, van 11 uur tot 12 uur

Persactie 17 april : Boerenstrijddag - Grond voor Voedsel

“Als we nu niet ingrijpen, hebben we binnenkort geen grond voor voedsel meer !”

Voor duurzame, lokale en gezonde voeding hebben we dringend nood aan voldoende vruchtbare landbouwgrond. Maar deze wordt steeds schaarser en duurder. Ze wordt opgeslokt en raakt uitgeput door destructieve agro-industrie, verdwijnt onder beton of valt ten prooi aan speculatie, verpaarding en vertuining. “Als we nu niet ingrijpen, hebben we binnenkort geen grond voor voedsel meer !” waarschuwt Boerenforum.

Op zaterdag 17 april, Internationale dag van de Boerenstrijd, voeren Boerenforum, Wervel, Climaxi en FIAN actie in Oosterzele, waar goede landbouwgrond verdwijnt voor de heraanleg van de N42. De kick-off van de campagne Grond voor Voedsel !

Met de actie in Oosterzele vestigen we de aandacht op het steeds krimpende areaal aan goede landbouwgrond. Die verdwijnt door speculatie of onder het beton van nieuwe wegen, woningen en industriezones, ze raakt opgeslokt door destructieve agro-industrie of wordt omgevormd tot tuinen of paardenweides. We kozen symbolisch voor de N42 waarvan de overheid besloot de weg te verdubbelen in Oosterzele. We planten er patatten en houden er vlaggen omhoog met de slogan "Grond voor Voedsel".

  • Afspraakplaats : zaterdag 17 april, verzamelen vanaf half elf, op de hoek van de Gijzenzelestraat en de Wettersesteenweg te Oosterzele. Parkeren kan in de Gijzenzelestraat. De actie duurt van 11 uur tot 12 uur.

De actie scoorde positief op de COVID-scan :

  • Breng goede schoenen of laarzen mee, een mondmasker en hou afstand van mekaar.
  • Maximum vijftig mensen.
  • Graag inschrijven op voorhand via : info@climaxi.be

JPEG

PERSBERICHT

Een voorbeeld van goede landbouwgrond die verdwijnt onder beton van autowegen vinden we in Oost-Vlaanderen. Daar wil men de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen verbreden en/of omleggen om zo een (f)autostrade door de Vlaamse Ardennen te maken, die Nederland met Frankrijk verbindt. Daarbij worden woonwijken, landbouwgrond en natuur niet ontzien. Op verschillende plaatsen voert de bevolking actie en lanceert men juridische procedures tegen de gang van zaken. Zo ook in Oosterzele, waar Boerenforum, Wervel, Climaxi en FIAN België zaterdag actievoeren. Het nieuwe stuk N42 dat men hier vlak naast de al bestaande baan wil aanleggen, snijdt dwars door landerijen en vereist een onteigening van 13 ha landbouwgrond en privéwoningen. De kosten worden geraamd op 11 miljoen euro. Dat alles in de hoop enkele minuten tijd te winnen voor het vrachtverkeer.

Deze zaak illustreert dynamieken die we overal in Vlaanderen zien : boerinnen en boeren moeten wijken voor uitbreiding van industrie, woningen en wegen. Vaak gaat het over investeringen die niet wenselijk, schadelijk of onnodig zijn, of waarvoor alternatieven gevonden kunnen worden. Elke dag verdwijnt 7 ha open ruimte, waarvan een groot deel landbouwgrond. Het probleem is voldoende gekend en in kaart gebracht, maar politieke maatregelen blijven uit. De instrumenten die al worden uitgewerkt dreigen hun doel voorbij te schieten. Eind maart sprak een ongeziene coalitie van landbouwers, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen, zich nog uit tegen de Vlaamse betonstopplannen omdat ze niet zullen leiden tot de nodige bouwshift.


De concurrentie voor landbouwgrond komt echter ook uit andere hoeken. Meer dan 15 procent van de landbouwgrond wordt vandaag « oneigenlijk » gebruikt. In plaats van voedselproductie worden gronden gebruikt voor privétuinen en hobbypaarden. De veelzijdige vraag naar landbouwgrond deed de prijzen de afgelopen jaren de pan uitswingen. Voor boerinnen en boeren is het daardoor bijna onmogelijk om de weinige grond die nog vrijkomt te verwerven.

Op 17 april wordt wereldwijd actie gevoerd voor duurzame en sociaal rechtvaardige landbouw. Dit ter nagedachtenis van negentien boeren van de landloze boerenbeweging in Brazilië die op 17 april 1996 vermoord werden, in opdracht van grootgrondbezitters. Naar aanleiding van deze internationale actiedag wil Boerenforum de aandacht vestigen op het grondprobleem in België. « Het is opvallend dat, ondanks het feit dat het probleem gekend is, er in de beleidsvisie van landbouwminister Hilde Crevits zo weinig aandacht naar uitgaat. De enige concrete maatregel die naar voor wordt geschoven is een hervorming van de pachtwet. Een hervorming kan mogelijk een positieve impact hebben, maar het grondprobleem is veel complexer en moet ook op andere fronten worden aangepakt. Daarom blijven wij op dezelfde nagel kloppen, zodat het grondprobleem op een globale manier wordt aangepakt. Boerenforum werkte een visie rond grond uit (zie bijlage) die de complexiteit van het probleem belicht en eisen voor het beleid formuleert » aldus Tijs Boelens.

Naast de inname van grond door andere sectoren en actoren, maken we ons ook zorgen over concurrentie binnen de landbouw. Zo neemt de productie van aardappelen voor export van frieten steeds meer grond in, aangestuurd door een snel groeiende aardappelindustrie. In Wallonië voeren de landbouworganisaties op zondag 18 april actie tegen de bouw van een nieuwe aardappelfabriek in Frameries. Indien de fabriek er komt, zal de vraag naar aardappelen enorm stijgen, met een hogere druk op grond tot gevolg. Naast onze eigen actie op zaterdag 17 april zullen we de Waalse collega’s dit weekend steunen in Frameries.

Ook in andere landen wordt dit weekend actie gevoerd. La Via Campesina, de grootste mondiale boerenbeweging, riep op om actie te voeren voor voedselsoevereiniteit en tegen het huidige destructieve industriële landbouw- en voedselsysteem dat honger, ongelijkheid, het verlies van biodiversiteit, uitputting van de bodem en de klimaatcrisis veroorzaakt.

Een actie van Boerenforum, i.s.m. FIAN België, Wervel en Climaxi.
Ondersteund door Oxfam-België, Werkgroep Natuurlijk Imkeren, Voedselteams, De Hongerige Stad, Boer’nBuurthuis-De Creeser, Mouvement d’Action Paysanne, Solidagro, Landwijzer, Broederlijk Delen, Boeren en Buren, Oost-West Centrum, Linked.Farm, Bioforum, Greenpeace Belgium en European Coordination Via Campesina.