12 février 2019

Persbericht reactie beslissing Europese Commissie biobrandstoffen

België moet schadelijke biobrandstoffen uitsluiten

Afgelopen weekend publiceerde de Europese Commissie een voorstel over de toekomst van de meeste vervuilende biobrandstoffen in Europa. Daarin erkent de commissie de schadelijke rol van palmolie maar laat ze achterpoortjes open staan. Soja valt bovendien volledig buiten de categorie van brandstoffen die geweerd zullen worden. In het licht van de globale klimaatuitdaging moet België nu zijn verantwoordelijkheid nemen en schadelijke biobrandstoffen op basis van voedselgewassen uitsluiten, zeggen 11.11.11, Oxfam, FIAN, CETRI, Inter-Environnement Wallonnie en CNCD-11.11.11.

Biobrandstoffen op basis van voedselgewassen als palmolie, soja en koolzaad zijn slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen, zetten druk op de voedselzekerheid en leiden vaak tot tropische ontbossing, verlies van biodiversiteit en schendingen van mensenrechten. Europa besliste daarom in 2018 dat de meest vervuilende biobrandstoffen afgebouwd zullen worden tegen 2030. Vandaag deed de Europese Commissie een voorstel over welke gewassen daaronder vallen omwille van hun ‘hoge indirecte impact op het gebruik van grond’ (ILUC).

Het voorstel geeft een signaal dat biobrandstoffen op basis van palmolie problematisch zijn omwille van de grootschalige ontbossing die er mee gepaard gaat. Zo geeft de Europese Commissie op het eerste zicht gehoor aan de bezorgdheden van wetenschappers, middenveld en de 600.000 Europeanen die een petitie ondertekenden. Helaas bouwde ze onder druk van de palmolie-industrie ook enkele achterpoortjes in, bv. door palmolie geproduceerd op kleine plantages of ‘ongebruikt’ land wel toe te laten. In de praktijk bieden de voorgestelde criteria geen zekerheid dat problematische palmolie uitgesloten wordt.

“De Commissie erkent dat palmolie problematisch is maar bouwt onvoldoende garantie in dat het niet meer in onze tank terechtkomt. En dat terwijl deze biobrandstoffen schadelijker zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen en tegelijk vaak een negatieve impact hebben op lokale gemeenschappen.” zegt Lien Vandamme van 11.11.11.

Bovendien valt soja volledig buiten de ‘hoge impact’-categorie. “Dat is bijzonder slecht nieuws. Dit voorstel kan leiden tot een verschuiving in gewassen terwijl soja niet noodzakelijk beter is dan palmolie. Het is cruciaal dat de Europese Commissie dit voorstel in de komende weken bijstelt.”

Het voorstel wordt nu voorwerp van een publiekconsultatie [1] en passeert vervolgens langs het Europees Parlement en de Europese Raad.

Lidstaten aan zet

Het is nu ook aan de individuele lidstaten om te handelen. Vanaf 2021 is er immers geen enkele verplichting meer van Europa om te blijven rijden op deze schadelijke biobrandstoffen. In België worden nu onder meer soja en palmolie bijgemengd en bovendien mikt ons land er in zijn ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan op om het volume biobrandstoffen in de mix te laten stijgen van 5,5% in 2017 tot 14% in 2030, waarvan 7% op basis van voedsel, het maximaal toegelaten niveau [2]. Het plan bouwt bovendien geen garanties op mensenrechtenbescherming in [3].

Lien Vandamme : “Het is onbegrijpelijk dat België dit schijnbeleid wil verderzetten. Het is hoog tijd dat ons land het klimaatprobleem vanuit een globale visie benadert. Dat betekent dat deze schadelijke biobrandstoffen er uit moeten, beter nu dan morgen.”

Andere landen hebben die boodschap al begrepen. Eind januari besliste het Franse parlement dat palmolie niet langer kan beschouwd als biobrandstof. Wij vragen dat België dat voorbeeld volgt en in het finale Nationaal Energie- en Klimaatplan dat eind dit jaar klaar moet zijn niet langer rekent op biobrandstoffen op basis van voedselgewassen.

Perscontact :
Josse Abrahams
Persverantwoordelijke 11.11.11
Tel : 0495 54 61 42
E-mail : josse.abrahams@11.be

  • Download het persbericht in het Nederlands :
    PDF - 107.1 ko