14 octobre 2019
FIAN België & Coalitie NGO’s

Rapport : "Geen voedsel in mijn tank"

Evaluatie van de belgische biobrandstoffenbeleid

September 2019 | Noord-zuid- en milieuorganisaties protesteren aan Belgische tankstations tegen het beleid dat er voor zorgt dat er steeds meer voedsel verdwijnt in de tank. Biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen zijn slecht voor mens en klimaat. Toch wil België in zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan tegen 2030 meer inzetten op dit schadelijk beleid. 11.11.11, CNCD-11.11.11, FIAN, Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie en Oxfam-in-België vragen met deze actie aandacht voor de problematiek en een dringende aanpassing van het plan, dat klaar moet zijn tegen eind dit jaar.

Download de briefing : Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid

Jaarlijks verdwijnt er meer dan 800.000 ton voedsel in de Belgische wagens. In een gemiddelde tankbeurt (naft) zit 1 kg suiker, 3 kg maïs en tarwe voor 6 kg brood. Volgens gegevens van de FOD Volksgezondheid importeren we meer dan de helft van de gewassen voor deze zogenaamde ’biobrandstoffen’ van buiten de EU. Slechts 3% wordt op Belgische bodem geproduceerd.

PNG - 160.8 ko

Een recent rapport van het VN Klimaatpanel (IPCC) waarschuwde voor de negatieve impact van een grootschalige inzet op bio-energie op de wereldwijde voedselzekerheid. Bovendien gaat de productie van gewassen als soja en palmolie vaak gepaard met ontbossing en schendingen van landrechten. Door de indirecte impact als gevolg van ontbossing zijn ze bovendien schadelijker voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.

"Inzetten op biobrandstoffen is niet compatibel met het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die België mee ondertekende en gaat in tegen internationale mensenrechtenverdragen. Hoewel het wordt verpakt als klimaatbeleid, is het ook niet in lijn met de afspraken gemaakt in het Akkoord van Parijs"
zegt Lien Vandamme van 11.11.11.

Toch wil België meer gaan inzetten op deze schadelijke biobrandstoffen. In zijn voorstel voor Nationaal Energie- en Klimaatplan mikt België op een toename naar 14% biobrandstoffen in 2030, waarvan de helft op basis van landbouwgewassen. De ngo’s vragen om dit percentage naar beneden bij te stellen en volledig af te stappen van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen. Dit betekent ook dat België het plan om ’E85’, een brandstof met een zeer hoog gehalte aan bioethanol, op de Belgische markt te brengen moet afvoeren.

"België kiest voor een valse oplossing in plaats van in te zetten op een echte shift in het mobiliteits- en energiebeleid. Het verschuift daarmee problemen naar de toekomst en naar de andere kant van de wereld. Een aanpassing is noodzakelijk."
zegt Lien Vandamme van 11.11.11.

Die shift betekent onder meer inzetten op minder verkeer en de ontwikkeling van volwaardige alternatieven zoals zachte mobiliteit en openbaar vervoer, en het treffen van de nodige normen en fiscale mechanismen om een drastische vermindering van het energieverbruik van het Belgisch wagenpark mogelijk te maken.

Download de briefing : Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid