11 juin 2013

Ronde tafel - Welke rol voor het parlement in een coherent beleid voor het recht op voedsel ?

Wat is beleidscoherentie voor ontwikkeling ?

Tijdens deze ronde tafel wil het maatschappelijk middenveld, verenigd in de Coalitie tegen de Honger en de beide koepels van NGO’s, een aantal concrete knelpunten die een meer coherent beleid in de weg staan duidelijk benoemen en het Belgische parlement oplossingen aanreiken om die knelpunten weg te werken. In dit dossier presenteren we twee concrete cases waar het Belgisch beleid duidelijk weinig coherent is met de ontwikkelingsdoelstellingen en het recht op voedsel in concreto. Tot slot formuleren we aantal duidelijke pistes die het Belgische parlement toelaten bij te dragen tot een coherent beleid.

PDF - 450.2 ko