7 juli 2014

Stop mensenrechtenschendingen door transnationale bedrijven: een stap vooruit

De VN-Mensenrechtenraad heeft beslist om te starten met de uitwerking van een bindend internationaal juridisch kader om een einde te stellen aan mensenrechtenschendingen door transnationale en gelijkaardige bedrijven en aan hun straffeloosheid.

Genève - Zwitserland, Heidelberg - Duitsland, 27 juni 2014: FIAN stelde bij zijn acties voor het recht op voeding en aanverwante rechten al regelmatig mensenrechtenschendingen door transnationale bedrijven vast. FIAN toonde ook aan dat de vrijwillige richtlijnen, die nu als enige regelgeving bestaan, niet voldoen als bescherming tegen deze overtredingen.

Op basis van zijn expertise en dossierkennis voerde FIAN samen met meer dan zeshonderd middenveldorganisaties overal ter wereld campagne voor het aannemen van een verplichtend internationaal juridisch kader rond transnationale bedrijven en mensenrechten. De nu aangenomen resolutie betekent een belangrijke stap voorwaarts in de strijd om meer respect voor en bescherming van de mensenrechten.

"FIAN is lid van de Treaty Alliance, en zal zich voor deze zaak blijven inzetten. We zullen de intergouvernementele werkgroep ondersteunen, om erop toe te zien dat er in het debat rekening gehouden wordt met het standpunt van de getroffen bevolkingsgroepen", vertelde Ana Maria Suarez Franco, permanent vertegenwoordigster van FIAN International bij de VN in Genève.

Het is vooral van belang dat de werkgroep zeker de rechten van de minst bevoorrechten bespreekt: inheemsen, vrouwen, kleine boeren ... en ook de bijzondere bescherming van mensenrechtenactivisten. Daarnaast zal het verdrag omschrijven wat precies de extraterritoriale verplichtingen zullen zijn van het land waar een bedrijf dat overtredingen begaat, of de hoofdvennootschap die dat bedrijf controleert, zijn centrum heeft, gedomicilieerd is, of de meeste van zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert.

FIAN vraagt om een openbare en transparante werking, met input van het maatschappelijk middenveld en sociale bewegingen die zich inzetten voor meer ’corporate responsibility’. FIAN roept alle lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad op, ook de landen die tegen stemden of zich onthielden, om op een constructieve manier deel te nemen aan de intergouvernementele werkgroep. Op die manier kan er een doeltreffende regelgeving komen op internationaal niveau, kan de eerbiediging van de mensenrechten als prioritair herbevestigd worden, en zullen de verantwoordelijken van transnationale bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Een interview met Ana Maria Suarez Franco over dit verdrag kun je hier herbeluisteren.