8 mai 2017

Teveel (commerciële) landbouw en te weinig voedsel ?

Brussel, 8 mei 2017 – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking lanceert vandaag haar nieuwe strategie voor landbouw en voedselzekerheid. Onder de titel –Van overleven naar ondernemen-stelt die voor om (duurzaam) ondernemen in de agro-voedingsketen te stimuleren. De Coalitie tegen de Honger waarschuwt dat deze eenzijdig economische aanpak ontoereikend is. Om de 795 miljoen mensen met honger duurzaam uit de armoede te tillen zijn andere maatregelen nodig.

Sterk netwerk, maar weinig gehoor

De Coalitie tegen de Honger is een netwerk van 20 Belgische ontwikkelingsorganisaties actief in landbouw en rurale ontwikkeling. Ons streefdoel is om duurzame familiale landbouw en voedselsoevereiniteit, centraal te stellen in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Hiervoor hebben we, ook via onze partners in ontwikkelingslanden, de nodige expertise en legitimiteit in huis. Bij het uitwerken van haar nieuwe strategie heeft de Belgische OS echter bijzonder weinig rekening gehouden met onze kennis en expertise.

Akkoord over principes, niet over de toepassing

De twee basisprincipes van de strategie zijn duurzame en inclusieve economische groei en een mensenrechtenbenadering. We delen die maar gaan niet akkoord met de eigenzinnige invulling die eraan wordt gegeven. “Een mensenrechtenbenadering stelt emancipatie van rechtenhouders centraal. In het geval van het recht op voedsel zijn dat in de eerste plaats kleinschalige boerinnen en boeren, die honger hebben”, stelt Katelijne Suetens, beleidsmedewerkers voor het Recht op voedsel bij Broederlijk Delen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking lijkt vooral voorrang te geven aan het recht van de privésector om te ondernemen en te investeren. “Familiale landbouwers hebben het potentieel om te ondernemen maar ze moeten dan wel eerst voldoende produceren om te eten en overschotten te realiseren en dat is vandaag niet het geval in de 12 landen van sub-Sahara Afrika waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief is.”
Een ander probleem dat de overheid hier niet lijkt te onderkennen, is dat er onvoldoende garanties zijn dat ondersteuning van de privésector in deze landen, niet zal leiden tot schendingen van de rechten van kleinschalige boerinnen en boeren in afwezigheid van regulerende en controlerende wetgeving of dat de sector rechtvaardig zal bijdragen aan lokale economische ontwikkeling via eerlijke belastingen en degelijke tewerkstelling.

9 miljard monden te voeden in 2050

Als middenveldorganisaties met partners in het Zuiden zetten wij vandaag in op het ecologisch, sociaal en economisch duurzaam verhogen van de productiviteit en de diversiteit van kleinschalige, familiale landbouwondernemingen zodat zij weerbaarder zijn tegen klimaat en economische schokken. Wij ondersteunen het lokaal middenveld, in de eerste plaats boerenorganisaties, opdat zij de rechten van kleine boerinnen en boeren verdedigen en goed bestuur afdwingen. We steunen ondernemerschap dat winst ondergeschikt maakt aan het algemeen belang en het welzijn van de
mensen in de onderneming. Wij zijn er van overtuigd dat dit de meest efficiënte en pertinente aanpak is om, rekening houdend met de klimaatsverandering en met het oog op 9 miljard inwoners in 2050, de wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te voorzien.

Meer informatie :
- Bijdrage van de Coalitie tegen de Honger (CCF-CTH) over “de nieuwe strategische nota landbouw en voedselzekerheid” van de DGD, April 2016 - http://www.coalitietegendehonger.be/publicaties/bijdrage-van-de-coalitie-tegen-de-honger-ccf-cth-over-de-nieuwe-strategische-nota-landbouw-en-voedselzekerheid-van-de-dgd/
- Position de la Coalition contre la Faim sur la proposition de Note Stratégique Agriculture et Sécurité alimentaire, November 2016 – (alleen in het Frans) http://www.coalitioncontrelafaim.be/publications/position-de-la-coalition-contre-la-faim-sur-la-proposition-de-note-strategique-agriculture-et-securite-alimentaire/
Perscontacten :
NL : FR :
Katelijne Suetens, Broederlijk Delen : Katelijne.Suetens[a]broederlijkdelen.be
Jean-Jacques Grodent, SOS Faim : jjg[a]sosfaim.org