16 september 2015

Verklaring inzake de rechten van boeren en boerinnen

Specifieke bescherming is nodig

Download

Boeren en andere op het platteland werkzame personen vormen de grootste door honger getroffen groep ter wereld. Allerlei vormen van discriminatie zijn daar de reden voor. In samenwerking met La Via Campesina - de grootste internationale boerenbeweging - en andere verwante organisaties, pleit FIAN voor een mensenrechtenverdrag ten behoeve van deze kwetsbare groep.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft bevestigd dat er een specifiek rechtsinstrument nodig is, en heeft op 27 september 2012 de oprichting goedgekeurd van een werkgroep ter voorbereiding van een Verklaring inzake de rechten van landbouwers en andere op het platteland werkzame personen. Het resultaat van twee onderhandelingsrondes (in 2013 en 2015) is een eerste ontwerptekst van de Verklaring.

De uitdaging bestaat er vandaag in druk te blijven zetten op de staten opdat die blijk zouden geven van een duidelijke politieke wil om de rechten van de landbouwers te bevorderen. In dat opzicht hebben we in Europa een bijzondere verantwoordelijkheid, daar de meeste lidstaten van de Europese Unie zich zeer terughoudend opstellen ten aanzien van de Verklaring.