8 avril 2019

Procès des écrans TTIP Game Over : Vrijheid van meningsuiting versus belangen van multinationals

Steunverklaring

In 2016 werden verschillende reclameschermen gekaapt om boodschappen weer te geven tegen de TTIP-CETA vrijhandelsverdragen. Een activist wordt nu vervolgd en riskeert een gevangenisstraf en zware boetes ! Afspraak op 10 april 2019 op de dag van het proces om 12.u45, Poelaertplein, om onze solidariteit te betuigen.

Na de kaping van reclameborden om boodschappen uit te zenden tegen vrijhandelsakkoorden in juli 2016, wordt een activist vervolgd voor sabotage en computerpiraterij. De activist riskeert een gevangenisstraf en een zware boete. Onze organisaties betuigen hun solidariteit en veroordelen het repressieve en onevenredige karakter van justitie ten aanzien van deze acties in de strijd tegen vrijhandelsverdragen.

Het gigantische reclamepaneel Coca-Cola, gelegen aan het Brouckèreplein, was het doelwit van een actie op 10 juli 2016. Het logo werd vervangen door de boodschap "TTIP Game Over" - No more negotiations - No more free trade deals - It’s time for action", en een oproep voor de betoging op 20 september tegen de TTIP- en CETA-vrijhandelsverdragen, waaraan 15.000 mensen deelnamen. Het proces handelt ook over drie andere reclameborden : Stefaniaplein, Wetstraat en tijdens de landbouwbeurs van Libramont. Na een onderzoek met een huiszoeking werd op 5 september een activist opgeroepen om te verschijnen voor sabotage en computerpiraterij. In theorie riskeert hij enkele jaren gevangenisstraf en een boete tot 800.000 euro.

Wij betuigen onze solidariteit met de activisten die het slachtoffer zijn geworden van repressie naar aanleiding van de directe acties in de strijd tegen vrijhandelsverdragen in het kader van de oproep : TTIP GAME OVER (lees de consensus voor actie). Wij vinden de oproep, waarin werd opgeroepen tot directe geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid om de onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, waaronder het TTIP en CETA, stop te zetten, legitiem, noodzakelijk en relevant.

Het doel van deze acties blijft relevant aangezien de parlementen van de Europese Unie, waaronder Wallonië, bezig zijn de vrijhandelsovereenkomst met Canada (CETA) te ratificeren. Andere soortgelijke verdragen, zoals Mercosur (dat betrekking heeft op de EU en enkele Latijns-Amerikaanse landen), zijn momenteel in onderhandeling. Deze vrijhandelsovereenkomsten volgen een logica van kapitaalaccumulatie die de belangen van de sterkste verdedigt ten koste van sociale rechten en reglementering ter bescherming van het milieu. Dit vergroot de ongelijkheden. Met ons verzet tegen vrijhandel scharen we ons aan de kant van de onderdrukten en verzetten we ons tegen alle vormen van nationalisme. Wij veroordelen de logica van het openstellen van de grenzen voor kapitaal en goederen, terwijl ze steeds meer gesloten worden voor migranten.

Wij beschouwen de actiemethoden die in het kader van TTIP GAME OVER worden gebruikt als een aanvulling op de acties van onze organisaties. Ze hebben ertoe bijgedragen dat de strijd tegen de vrijhandelsakkoorden een breed gedragen en gediversifieerde beweging is geworden : 1500 Europese steden, gemeenten en regio’s hebben zich "TTIP-vrij" verklaard en hebben zich tegen deze verdragen uitgesproken ; de grootste Europese petitie verzamelde meer dan 3 miljoen handtekeningen ; er hebben talrijke demonstraties en acties plaatsgevonden in verschillende Europese landen.

Meer in het algemeen stellen we de toenemende repressie van activisten aan de kaak, die deel uitmaakt van een bredere context van repressie tegen geraciseerde mensen uit de arbeidersklasse of zonder wettig verblijf (zoals onlangs nog is gebleken uit het proces tegen Moad, een jongeman die op 14-jarige leeftijd door de politie in elkaar geslagen werd, en de moord op Mawda, 2 jaar oud, die afgelopen mei door de politie werd gedood).

Afspraak op 10 april 2019 op de dag van het proces om 12.u45, Poelaertplein, om onze solidariteit te betuigen.

Dit is een vertaling van een steunverklaring opgesteld in het Frans die door volgende organisaties ondertekend werd :

La ligue des droits de l’Homme, CNCD-11.11.11, Greenpeace, FUGEA, MIG, Corporate Europe Observatory, D19-20, La CNE, le MOC, Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, Quinoa, POUR, Vredesactie, Les Amis de la terre, Réseau des GASAP, FIAN Belgium, Réseau Ades, Ander Europa, JOC, Campagne STOP répression, Bruxelles Laïque, l’Union Syndicale Étudiante, Forum Gauche Ecologie, Rencontre des continents, The Haagse Mug, European Coordination Via Campesina, Agir Pour La Paix.