17 février 2013

Weer twee boeren vermoord in Bajo Aguan

Santos Jacobo Cartagene (42), lid van de coöperatieve boerenorganisatie San Esteban, van de groep La Confianza, van de Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), is gestorven op 16 februari om ongeveer 13u in de namiddag nadat hij het doelwit was van meerdere schoten door individuen in een auto toen hij rustig wachtte op de bus op de kruising van de wegen die Sinaloa en het dorp La Confianza, op weg naar Tocoa.

José Trejo Cabrera (58) werd vermoord door een motorijder (die een geluidsdemper gebruikte volgens de getuigen, maar dit moet nog bevestigd worden) om 18u30 diezelfde dag, in de wijk Manga Seca in Tocoa, naast San Isidro, vlakbij het bureau van de coöperatieve boerenorganisatie die dezelfde naam draagt. Trejo Cabrera behoorde tot deze coöperatie en was aangesloten bij de Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA.)

Zijn broer, advocaat Antonio Trejo Cabrera, werd vermoord in september 2012, enkele maanden nadat hij er in slaagde dat de rechtbank de boeren als de rechtmatige eigenaars erkende van het vermogen van de coöperaties San Isidro, El Despertar en La Trinidad. Deze goederen werden aan hen toegewezen tijdens het kolonisatieproces van Bajo Aguan, geinitieerd in 1970, maar vielen later in de handen van de grootgrondbezitters, Miguel Facussé en René Morales door dubieuze onderhandelingen.

De advocaat Trejo Cabrera werd alom bekend dankzij zijn opmerkelijke werk voor het verdedigen van de boeren. De ambassadrice van de Verenigde Naties van Honduras, Lisa Kubiske, veroordeelde deze misdaad tegen « een zeer gerespecteerde advocaat die hielp bij het oplossen van conflicten over land in Bajo Aguan, door terug te vallen op het rechtsysteem en in overeenstemming met de beginselen van de rechtstaat.

De diplomatieke wereld haalt terug de recente verklaring aan van een deel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, waarbij de bezorgdheid werd geuit betreffende het hoge niveau van straffeloosheid in Honduras en waarbij werd aangedrongen om snel een grondig onderzoek te voeren naar deze misdaden.

De organisatie Human Rigths Watch eiste ook « een grondig en onpartijdig onderzoek » en « zonder verder uitstel zodat de verantwoordelijken van deze moorden voor het gerecht kunnen worden gebracht. »

Hoewel deze eisen ook gedragen worden door vele Hondurese organisaties, en andere organisaties in de wereld, rapporteerden de staatsorganen die verantwoordelijk werden gesteld voor het onderzoek nog geen enkel resultaat.

Binnen de Hondurese bevolking, merken we een groeiend gevoel van onmacht in een land waar het aantal gewelddadig moorden steeds toeneemt. In 2011 schatten nationale en internationale waarnemers dat het aantal ongeveer 86.5 op 100 000 inwoners bedraagt, wat ruim boven het gemiddelde van 8.8 ligt, vastgesteld door het OMS in 2000 en is daarmee het meest gewelddadige land ter wereld.

De regio Bajo Aguan is een van de meerste gewelddadige ; volgens de gegevens mensenrechtenorganisaties, stierven tientallen mensen door een gewelddadige dood gedurende de laatste drie jaren. Dit betreft overvallen, opsluitingen, martelingen en seksueel geweld.

Ondanks deze ongunstige context om een dergelijk niveau van geweld te verminderen, volharden wij in het zoeken naar solidariteit van instituties en organisaties toegewijd aan het verdedigen van mensenrechten om samen te werken in deze hardnekkige strijd tegen criminaliteit en straffeloosheid waar het Hondurese volg vandaag mee kampt.

Tegucigalpa MDC, 17 februari 2013

Giberto Rios
FIAN Internatinal
Sectie Honduras