2 avril 2012

fototentoonstelling de toegang tot de grond en de natuurlijke rijkdommen

aar aanleiding van de Internationale dag van de boerenstrijd op 17 april organiseren de ONG FIAN Belgium (FoodFirst Information and Action Network) en de beweging Ekta Parishad een fototentoonstelling waarop u van harte wordt uitgenodigd :

"de toegang tot de grond en de natuurlijke rijkdommen"

Samengesteld uit een veertigtal fotos van zes verschillende fotografen (Simon Williams, Nathanael Corré, Jacques Vellut, Ushas Mertens, Suki Ozaki, Gertrud Falk),
voert deze tentoonstelling ons naar Brasilië, India en Oeganda. Zij wenst niet enkel het dagelijkse leven van de landbouwers en hun bewerking van de grond te schetsen doch eveneens het gebrek aan een adequate en beschermde toegang tot de grond.

Het gebrek aan een adequate en beschermde toegang tot de grond en de natuurlijke rijkdommen van mensen die in armoede leven in rurale of stedelijk gebieden is één van de hoofdredenen van de honger en armoede in de wereld. Volgens recente cijfers bestaat de meerderheid van zij die honger lijden uit landbouwers zonder grond.

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd met medewerking van de Conferentie van Voorzitters en het College van Quaestoren van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zal plaats vinden van 17 tot 30 april 2012 op het Federaal parlement (ingang via de Leuvenseweg 13).

Teneinde een symbolisch en ondersteunend gebaar uit te drukken ten aanzien van de getroffen gemeenschappen zal de tentoonstelling geopend worden op 17 april, Internationale dag van de boerenstrijd, door een vernissage en toespraken van 12u30 tot 14u, in aanwezigheid van het kamerlid Thérèse Snoy en volksvertegenwoordigers en senatoren en de organisaties Ekta Parishad en FIAN Belgium.

Een duurzaam aperitief zal aangeboden worden door de groep Ecolo-Groen !.

Gelieve u voor 13 april te willen inschrijven via Océane Peisey : oceane@fian.be

Aarzel niet onze websites te raadplegen voor meer informatie :
FIAN Belgium : www.fian.be
Ekta Parishad : www.ektaparishad.com (Engels), www.ektaeurope.org

In de hoop u er te mogen verwelkomen, verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,

Jacques Vellut (Ekta Parishad) en Claire Guffens (FIAN Belgium).