Agriculture

Compte-Rendu d’atelier | 17 septembre 2021
Accès à la terre Agriculture Belgique
Études, rapports | 7 avril 2021
Agriculture Modèles agricoles Droit à l’alimentation en Belgique Souveraineté alimentaire Belgique
Agenda - événements | 2 mars 2021
Accès à la terre Droit international Agriculture Approche aux droits humains Droits des indigènes Environnement Entreprises transnationales Défenseurs des droits humains Belgique Congo (République démocratique du) Monde
Communiqués de presse | 8 décembre 2020
Agriculture Cohérence des politiques Europe
Notes, fiches | 6 juillet 2020
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Accès aux ressources Souveraineté alimentaire Belgique
Documents de position | 2 avril 2020
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Modèles agricoles Souveraineté alimentaire
Notes, fiches | 3 décembre 2019
Accès à la terre Agriculture Modèles agricoles Belgique
Accès à la terre Agriculture Accès aux ressources Agroécologie Environnement
Notes, fiches | 11 avril 2019
Agriculture Agroécologie Environnement Belgique
Beet the system : Artikel 2

Klimaat : boerenlandbouw of industriële landbouw ? We hebben geen keus meer !

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat : droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl
Notes, fiches | 14 janvier 2019
Agriculture Agroécologie Modèles agricoles Autriche Belgique
Agenda - événements | 9 janvier 2019
Agriculture Commerce Environnement Luttes soutenues par FIAN
Études, rapports | 10 décembre 2018
Agriculture Environnement Souveraineté alimentaire
Communiqués de presse | 20 mars 2018
Accès à la terre Agriculture Modèles agricoles Belgique
Études, rapports | 7 février 2018
Accès à la terre Agrocarburants Agriculture Accès aux ressources Commerce Environnement Entreprises transnationales Cohérence des politiques Nutrition Modèles agricoles Souveraineté alimentaire Belgique