Agroécologie

News | 11 février 2021
Agroécologie Belgique
Études, rapports | 7 juillet 2020
Accès à la terre Réforme agraire Accès aux ressources Agroécologie Europe
Agenda - événements | 9 avril 2020
Agroécologie Modèles agricoles Droit à l’alimentation en Belgique Luttes soutenues par FIAN Souveraineté alimentaire Belgique
Communiqués de presse | 29 avril 2019
Accès à la terre Agroécologie Environnement Belgique
logo article

Bail à ferme : un nécessaire sursaut parlementaire

[Actualisation] : La réforme a été adoptée par le Parlement Wallon le 2 mai 2019

Le projet de décret sur le bail à ferme, tel que proposé demain au vote au Parlement wallon, n’aura que très peu d’impact positif sur l’environnement. Face à la dégradation de notre milieu de vie, notamment en milieu agricole, les décideurs ont pourtant la responsabilité de saisir toute opportunité de le préserver. Un amendement au texte peut changer la donne !

Notes, fiches | 11 avril 2019
Droit à l’alimentation Agroécologie Environnement Belgique
Notes, fiches | 11 avril 2019
Agriculture Agroécologie Environnement Belgique
Beet the system : Artikel 2

Klimaat : boerenlandbouw of industriële landbouw ? We hebben geen keus meer !

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat : droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl
Notes, fiches | 14 janvier 2019
Agriculture Agroécologie Modèles agricoles Autriche Belgique