Over FIAN

« FIAN doet veel meer dan de honger bestrijden. In staat zijn om zichzelf te voeden is een mensenrecht »

Olivier de Schutter, voormalig Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de VN

FIAN International (voorheen Foodfirst Information and Action Network) is een internationale organisatie die zich inzet voor de realisatie van het recht op voldoende en voedzaam voedsel voor iedereen. Haar taak is altijd al gericht geweest op de ondersteuning van mensen die strijden tegen oneerlijke en onderdrukkende praktijken die hen beletten zichzelf, maar ook hun gezinnen te voeden.

FIAN werd opgericht in 1986 te Heidelberg (Duitsland) door de vertegenwoordigers van 11 landen. Vandaag heeft de organisatie nationale afdelingen en leden in meer dan 50 landen. FIAN is een non-profitorganisatie, die losstaat van enige overheid, politieke ideologie of religie. FIAN International en haar leden beschikken sinds 1989 over een raadgevende status bij de Verenigde Naties.

FIAN Belgium was een van de eerste nationale afdelingen van FIAN International, en werd eveneens opgericht in 1986 door een tiental vrijwilligers. FIAN Belgium ondersteunt de strijd voor het recht op voedsel zowel op internationaal niveau, in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN, als hier in België, waar ze samenwerkt met boerenbewegingen, armoedeorganisaties en alle sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen.

VISIE en MISSIE

FIAN International beoogt een wereld die vrij is van honger en ondervoeding, waarin iedere mens in waardigheid en zelfbeschikking van al zijn rechten geniet, in het bijzonder het recht van de mens op voldoende voedsel en voedzame voeding.

Om deze visie te verwezenlijken is het de missie van FIAN International om bij te dragen aan de uitvoering van de bepalingen van het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens door op te treden voor de eerbiediging, bescherming en vervulling (begrepen als facilitering, bevordering en toekenning) van het recht van de mens op adequate voeding en voedsel voor personen of groepen die gevaar lopen of lijden aan honger en ondervoeding in de hele wereld.

FIAN strijdt voor

  • Adequaat, gezond en voedzaam voedsel binnen duurzame en gelokaliseerde voedselsystemen.
  • De soevereiniteit van de mensen over voedselsystemen en natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van de agro-ecologie

FIAN werkt tegen

  • Bedrijfscontrole van voedselsystemen en voedselbeheer en de financialisering en commodificatie van natuurlijke hulpbronnen.
  • De ontmanteling van de democratie en de mensenrechten, zowel van individuele als collectieve rechten, en de criminalisering van lokale strijden en van sociale en politieke actoren.
  • Milieu- en klimaatvernietiging

Recente publicaties

Evaluaties | 1 maart 2017
Over FIAN | 25 januari 2015
logo article

Historique de FIAN

FIAN Belgium est l’une des premières sections nationales de FIAN International. Elle a été fondée en 1986 par une dizaine de militants bénévoles. Comme FIAN International, FIAN Belgium soutient la lutte pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate et à la nutrition pour tous et toutes.

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr