Brigades d’Action Paysannes - Landbouwbrigades

27 mei 2021

Daar komen De Landbouwbrigades!

Wervel, Solidagro en FIAN lanceren actieplatform voor agro-ecologie en voedselsoevereiniteit

De Landbouwbrigades zijn een netwerk van geëngageerde burgers die de boerenlandbouw en de beweging voor agro-ecologie en voedselsoevereiniteit ondersteunen.

De Landbouwbrigades vormen de kersverse Vlaamse evenknie van de Brigades d’Actions Paysannes (BAP) in Wallonië. Zij gebruiken het begrip ‘Brigades’ om te verwijzen naar de Internationale Brigades die zich in 1936 mobiliseerden om de democratie in Europa te verdedigen. Net als toen vinden wij het nodig om ons te mobiliseren en samen te streven naar een agro-ecologische en rechtvaardig voedselsysteem.

De werking steunt op twee pijlers: Brigadisten dompelen zich onder in de praktijk tijdens meewerkdagen op boerderijen en engageren zich voor acties die erop gericht zijn het beleid en ons voedselsysteem te veranderen.

  1. We roepen Brigadisten op voor meewerkdagen op de boerderij. Op deze manier leren de deelnemers vanuit de praktijk allerlei aspecten van de boerenstiel kennen. Zo maken ze ook kennis met alternatieve landbouwmodellen en agro-ecologische voedselproductie.
  1. Daarnaast mobiliseren we burgers voor een structurele verandering van ons voedselsysteem. Voortbouwend op de praktijkervaringen, die we opdoen op de boerderij, gaan we samen dieper in op het bredere systeem waarin de landbouw zich bevindt. Via acties kaarten we de problematieken in het systeem aan en promoten we alternatieven.

In juni staan al drie meewerkdagen gepland, en van 17 tot 19 september trekken we erop uit voor een eerste ‘Brigadisten-weekend’!

Meer informatie en de kalender van de activiteiten vind je op de website van de Landbouwbrigades: https://landbouwbrigades.be/

De Landbouwbrigades worden gecoördineerd door FIAN Belgium, Wervel en Solidagro, met de ondersteuning van Boerenforum.