Ethiek en transparantie

U heeft een recht op informatie

Dit betekent dat de leden, sympathisanten, donateurs en medewerkers minstens één maal per jaar worden ingelicht over het gebruik en de bestemming van de ingezamelde fondsen.

Al deze informatie bevindt zich in onze jaarlijkse activiteitenverslagen.

FIAN Belgium onderschrijft de ethische code van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Gedetailleerde informatie over de financiën van onze organisatie kan geraadpleegd worden op de website van ong-livreouvert
Naast fondsenwerving wordt FIAN Belgium financieel ondersteunt door drie belangrijke kapitaalverschaffers:

- Op Europees niveau: de Europese Commissie (Europese Unie);
- Op Belgisch federaal niveau: de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
- Op (Belgisch) gewestelijk en gemeenschapsniveau: de Federatie Wallonië-Brussel.