Factsheets

Landzugang Entreprises et droits humains Belgien Monde
logo article
Note Politique

BIO en tant qu’acteur de la coopération au développement

De sérieuses lacunes en matière de devoir de diligence

Dix ans après l’étude de la coupole flamande 11.11.11 « Doing business with poverty» sur l’institution financière de développement BIO, une nouvelle étude vient de paraître afin de faire le point sur les réformes entreprises au sein de cette institution financière et d’évaluer son impact dans les domaines du climat et de l’agriculture. A quelques mois du renouvellement de son contrat de gestion, l’étude, son résumé et les policy briefs qui l’accompagnent visent à (ré-)ouvrir le débat.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr Andere Übersetzungen: nl
Recht auf Nahrung Accès à une alimentation de qualité Soziale Sicherheit für Lebensmittel
UNO Recht auf Nahrung Monde
Globales Regierungssystem
Accès à une alimentation de qualité Recht auf Nahrung Soziale Sicherheit für Lebensmittel Belgien Europa
Landzugang Rechte der Ureinwohner Casework Défenseurs des droits humains Belgien Congo (République démocratique du)
Landzugang Landwirtschaft Rechte der Landwirte Betrachtungsweise der Menschenrechte UNO Zugang zu Ressourcen Ernährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
Rechte der Landwirte Betrachtungsweise der Menschenrechte Recht auf Nahrung Ernährungssouveränität und Agrarökologie Accès à une alimentation de qualité
Hunger in der Welt Belgien
Landzugang Landwirtschaft Ernährungssouveränität und Agrarökologie Belgien
Beet the system: Artikel 7

Climate Smart Agriculture : Hoe de agro-industrie haar positie versterkt door valse oplossingen te promoten

Door Hanne Flachet, verantwoordelijke beleid en onderzoek, FIAN Belgium

Vandaag lijden 815 miljoen mensen honger in de wereld. 50 % van hen produceren zelf voedsel en 80 % leeft op het platteland [1]. De mondiale voedselproductie staat bovendien onder druk door klimaatopwarming, waardoor honger nog dreigt toe te nemen. Tegelijkertijd is het huidige dominante agro-industriële landbouw- en voedselsysteem verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de broeikasgasuitstoot. Tussen 44 en 57 % van de totale broeikasgasuitstoot is afkomstig van ons mondiale voedselsysteem via landbouw, ontbossing, transport, verwerking en verpakking, opslag en afval [2]. Een transformatie van het voedselsysteem is daarom noodzakelijk. Enerzijds om de honger de wereld uit te helpen en voedselproducenten weerbaar te maken. Anderzijds om de impact van de landbouw op het klimaat terug te dringen. Over de vraag wat deze transformatie moet inhouden en hoe die bewerkstelligd kan worden, lopen de meningen, vaak gestuurd door de verschillende belangen, fundamenteel uiteen.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: nl Andere Übersetzungen: fr
Landwirtschaft Ernährungssouveränität und Agrarökologie Umwelt Belgien
Beet the system: Artikel 2

Klimaat: boerenlandbouw of industriële landbouw? We hebben geen keus meer!

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat: droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: nl
Agrartreibstoffe Belgien

0 | 20 | 40 | 60