Notes, fiches

0 | 20 | 40 | 60 | 80

Notes, fiches | 23 September 2021
ONU Droit à l’alimentation Monde
Notes, fiches | 27 July 2021
Gouvernance mondiale
Notes, fiches | 22 July 2021
Gouvernance mondiale
Notes, fiches | 1 June 2021
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Accès aux ressources Souveraineté alimentaire Belgique
Notes, fiches | 9 September 2020
Notes, fiches | 6 July 2020
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Accès aux ressources Souveraineté alimentaire Belgique
Notes, fiches | 10 April 2020
Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains Droit à l’alimentation Nutrition Modèles agricoles Souveraineté alimentaire
Notes, fiches | 10 April 2020
Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains Droit à l’alimentation Nutrition Modèles agricoles Souveraineté alimentaire
Notes, fiches | 11 March 2020
Faim dans le monde Belgique
Notes, fiches | 11 March 2020
Notes, fiches | 26 February 2020
Notes, fiches | 15 January 2020
Notes, fiches | 3 December 2019
Accès à la terre Agriculture Modèles agricoles Belgique
Notes, fiches | 21 June 2019
Beet the system: Artikel 7

Climate Smart Agriculture : Hoe de agro-industrie haar positie versterkt door valse oplossingen te promoten

Door Hanne Flachet, verantwoordelijke beleid en onderzoek, FIAN Belgium

Vandaag lijden 815 miljoen mensen honger in de wereld. 50 % van hen produceren zelf voedsel en 80 % leeft op het platteland [1]. De mondiale voedselproductie staat bovendien onder druk door klimaatopwarming, waardoor honger nog dreigt toe te nemen. Tegelijkertijd is het huidige dominante agro-industriële landbouw- en voedselsysteem verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de broeikasgasuitstoot. Tussen 44 en 57 % van de totale broeikasgasuitstoot is afkomstig van ons mondiale voedselsysteem via landbouw, ontbossing, transport, verwerking en verpakking, opslag en afval [2]. Een transformatie van het voedselsysteem is daarom noodzakelijk. Enerzijds om de honger de wereld uit te helpen en voedselproducenten weerbaar te maken. Anderzijds om de impact van de landbouw op het klimaat terug te dringen. Over de vraag wat deze transformatie moet inhouden en hoe die bewerkstelligd kan worden, lopen de meningen, vaak gestuurd door de verschillende belangen, fundamenteel uiteen.

Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl All the versions of this article: fr
Notes, fiches | 20 June 2019
Notes, fiches | 16 April 2019
Droit international Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Droit à l’alimentation
Notes, fiches | 15 April 2019
Droit international Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Droit à l’alimentation

0 | 20 | 40 | 60 | 80