Notes, fiches

0 | 20 | 40 | 60 | 80

Notes, fiches | 1 June 2021
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Accès aux ressources Souveraineté alimentaire Belgique
Notes, fiches | 9 September 2020
Notes, fiches | 6 July 2020
Accès à la terre Agriculture Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Accès aux ressources Souveraineté alimentaire Belgique
Notes, fiches | 11 March 2020
Faim dans le monde Belgique
Notes, fiches | 11 March 2020
Notes, fiches | 26 February 2020
Notes, fiches | 15 January 2020
Notes, fiches | 3 December 2019
Accès à la terre Agriculture Modèles agricoles Belgique
Notes, fiches | 21 June 2019
Beet the system: Artikel 7

Climate Smart Agriculture : Hoe de agro-industrie haar positie versterkt door valse oplossingen te promoten

Door Hanne Flachet, verantwoordelijke beleid en onderzoek, FIAN Belgium

Vandaag lijden 815 miljoen mensen honger in de wereld. 50 % van hen produceren zelf voedsel en 80 % leeft op het platteland [1]. De mondiale voedselproductie staat bovendien onder druk door klimaatopwarming, waardoor honger nog dreigt toe te nemen. Tegelijkertijd is het huidige dominante agro-industriële landbouw- en voedselsysteem verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de broeikasgasuitstoot. Tussen 44 en 57 % van de totale broeikasgasuitstoot is afkomstig van ons mondiale voedselsysteem via landbouw, ontbossing, transport, verwerking en verpakking, opslag en afval [2]. Een transformatie van het voedselsysteem is daarom noodzakelijk. Enerzijds om de honger de wereld uit te helpen en voedselproducenten weerbaar te maken. Anderzijds om de impact van de landbouw op het klimaat terug te dringen. Over de vraag wat deze transformatie moet inhouden en hoe die bewerkstelligd kan worden, lopen de meningen, vaak gestuurd door de verschillende belangen, fundamenteel uiteen.

Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl All the versions of this article: fr
Notes, fiches | 20 June 2019
Notes, fiches | 16 April 2019
Droit international Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Droit à l’alimentation
Notes, fiches | 15 April 2019
Droit international Droits des paysan.ne.s Approche aux droits humains ONU Droit à l’alimentation
Notes, fiches | 11 April 2019
Notes, fiches | 11 April 2019
Agriculture Agroécologie Environnement Belgique
Beet the system: Artikel 2

Klimaat: boerenlandbouw of industriële landbouw? We hebben geen keus meer!

De Confédération Paysanne, een Franse vakbond voor boerenlandbouw en zij die er werkzaam in zijn

Menselijke activiteit is verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De manier waarop we voedsel consumeren en produceren dragen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwrichting. De landbouw is zelf verantwoordelijk voor 17% [1] van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd. In Frankrijk kwam in 2011 20,6% van de uitstoot van BKG van de landbouw, die daarmee op de tweede plaats komt, na transport [2]. Tussen 44% en 57% van de totale uitstoot van broeikasgassen komt van het wereldwijde voedselsysteem. De VN-conferenties over klimaatverandering (COP) volgen elkaar op zonder dat er bindende overeenkomsten worden gesloten voor de staten. Tegelijkertijd komen er steeds meer "schijnoplossingen" bij. In de tussentijd hebben wij, landbouwers wereldwijd, last van het ontregelde klimaat: droogte, overstromingen en andere rampen, verlies van biodiversiteit, gezondheidsproblemen, landbouwexpertise en -praktijken die verloren gaan, volkeren die ontheemd geraken, enz. De Confédération Paysanne stelt dat de boerenlandbouw een antwoord biedt op de klimaatverandering, omdat ze respect heeft voor de natuur en de landbouwers die er dagelijks mee werken.

Désolé, cet article n’existe pas en français. Langue d’origine : nl
Notes, fiches | 14 January 2019
Agriculture Agroécologie Modèles agricoles Autriche Belgique

0 | 20 | 40 | 60 | 80