Publications

Dernières publications

Accès à la terre Luttes soutenues par FIAN Entreprises et droits humains Belgique Ghana Europe
Études, rapports | 15 juin 2022
Droit à l’alimentation Accès à une alimentation de qualité Belgique
Médiathèque | 10 juin 2022
Droit à l’alimentation Monde
Études, rapports | 8 juin 2022
Agriculture Souveraineté alimentaire et agroécologie Politique belge Belgique
Études, rapports | 8 juin 2022
Agrocarburants Souveraineté alimentaire et agroécologie Belgique
logo article
Publicatie

Rapport : Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid

Gesubsidieerd beleid verhoogt uitstoot broeikasgassen en bedreigt mensenrechten

De afgelopen jaren is het verbruik van biobrandstoffen uit voedselgewassen sterk toegenomen in België. Dat blijkt uit een gedetailleerd rapport (maart 2022) over het gebruik van biobrandstoffen, gepubliceerd door een coalitie van ngo’s.

Biobrandstoffen uit voedsel, die bijgemengd worden bij de diesel of benzine die je tankt, hebben desastreuze gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid, voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de mensenrechten in het Globale Zuiden. Ook niet onbelangrijk vandaag : dit kwalijke biobrandstoffenbeleid leidt tot een meerkost aan de pomp. De ngo’s roepen de federale regering op om de publieke steun voor dit type van biobrandstoffen versneld uit te faseren.

Documents de position | 8 juin 2022
Souveraineté alimentaire et agroécologie Climat et éco-destruction Europe
Documents de position | 2 juin 2022
Accès à la terre Droits des paysan.ne.s Monde
Documents de position | 2 juin 2022
Accès à la terre Droits des paysan.ne.s Monde