Systèmes alimentaires, nutrition et santé (2020)

Beet the System! 2020

Voedselsystemen, voeding en gezondheid: een systeem in crisis

Het is tijd om ons voedsel terug in handen te nemen!

In dit nummer van Beet the System! brengen we verschillende stemmen samen die oproepen tot een geïntegreerd beleid voor gezonde en duurzame voedselsystemen gebaseerd op de principes van agro-ecologie. Dit moet zorgen voor een eerlijke beloning voor boeren en voor gezond, volwaardig en toegankelijk voedsel voor iedereen. Het is tijd om ons voedsel terug in handen te nemen!Inleiding

Voor 2020 buigt ons magazine Beet The System! zich over de verbanden die bestaan tussen onze voedselsystemen, voedzame voeding en onze gezondheid. Voedsel is een basisbehoefte en -recht dat ons in staat moet stellen ons fysiek en psychologisch te ontwikkelen om een gezond en waardig leven te kunnen leiden. De globalisering van het industriële agro-voedingsmodel ging en gaat echter steeds meer gepaard met negatieve gevolgen voor onze gezondheid:

  • het bevorderen van een onevenwichtig dieet bestaande uit ultra-bewerkt voedsel dat obesitas en andere niet-overdraagbare ziekten in de hand werken;
  • besmette voedingsmiddelen en de verspreiding van epidemieën;
  • blootstelling aan milieuvervuiling;
  • slechte arbeidsomstandigheden voor boer·inn·en en werknemers in de agro-voedingssector die tot gezondheidsproblemen leiden; enz.

Bovendien wordt het agro-industriële voedingssysteem sterk gekenmerkt door ongelijkheden. De meest gemarginaliseerde en achtergestelde bevolkingsgroepen worden onevenredig zwaar getroffen door voedingsproblemen zoals ondervoeding, maar ook obesitas ten gevolge van consumptie van junkfood, wat goedkoper is dan voedzaam voedsel.

Financiële onzekerheid is niet de enige oorzaak. De agressieve marketing van de voedingsindustrie, de voedingsomgeving, het opleidingsniveau en de psychosociale context zijn ook bepalende factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Terug naar het begin van de pagina

Naar een ander voedselsysteem

De drie onderwerpen die in dit magazine aan bod komen - voedselsystemen, voedzame voeding en gezondheid - zijn actueler dan ooit in het kader van de sociale, economische en gezondheidscrisis die de COVID-19 pandemie heeft voortgebracht. De gezondheids- en agro-voedingssector bevonden zich al langer in een crisismodus, maar de pandemie heeft nu een nieuw licht geworpen op de structurele problemen die verband houden met onze industriële samenlevingen.

De uitdagingen lijken misschien ontmoedigend, maar verandering is zeker mogelijk. Denk maar aan de veelheid aan solidaire burgerinitiatieven die tijdens de COVID-19 crisis tot stand kwamen. Dit toont aan dat veel mensen bereid zijn te vechten voor hun recht op voedsel en gezonde voeding en klaar zijn om de gebrekkige fundamenten van onze samenlevingen te transformeren.

Deze transformatie zal zich dan ook ontplooien via een sterk en ondersteunend beleid, door en voor burgers. Met dit nummer van Beet the System! brengen we verschillende stemmen samen die oproepen tot een geïntegreerd beleid voor gezonde en duurzame voedselsystemen. Voedselsystemen gebaseerd op de principes van de agro-ecologie, die zowel een eerlijk inkomen voor de boer·inn·en als gezond, adequaat en toegankelijk voedsel voor iedereen mogelijk maken.

Want het is tijd om onze voeding weer in eigen handen te nemen!

Ontdek hieronder de verschillende stemmen voor een geïntegreerd beleid, gebaseerd op de principes van agro-ecologie. Om te komen tot een waardig inkomen voor boer·inn·en en een gezonde, volwaardige en toegankelijke voeding voor allen.

Veel leesplezier!

Terug naar het begin van de pagina

Download de publicatie per rubriek

#0 Inleiding
#1 Voedselsystemen, voeding en gezondheid: een systeem in crisis
#2 Recht op voedzaam voedsel in België: uitdagingen in tijden van covid-19
#3 Internationale perspectieven

Download per artikel

DEEL 1: VOEDSELSYSTEMEN, VOEDING EN GEZONDHEID: EEN SYSTEEM IN CRISIS
#1. Obesitas, ondervoeding en klimaatverandering: Gemeenschappelijke oorzaken en oplossingen door Dr. Stefanie Vandevijvere
#2. Eten in armoede: « low-cost » en kortzichtig beleid door Olivier De Schutter

Terug naar het begin van de pagina

DEEL 2: RECHT OP VOEDZAAM VOEDSEL IN BELGIË: UITDAGINGEN IN TIJDEN VAN COVID-19
#3. Het recht op voedzaam voedsel in België: het rapport dat FIAN indiende bij het VN-Comité voor Economische,Sociale en Culturele rechten door Manuel Eggen
#4. De armen voeden met de verspilling van het kapitalistische systeem door Anne Leclercq
#5. Slechte voeding en obesitas in België: hoe kunnen we de situatie verbeteren? door Jonathan Peuch

Terug naar het begin van de pagina

DEEL 3: INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN
#6. Medicalisering van de honger: UNICEF, Plumpy’nut en de markt voor voedingssupplementen door Jasper Thys
#7. De Richtsnoeren over voedselsystemen en voeding van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid: inkijk in het ontwerpproces door Isa Álvarez Vispo
#8. 8. Blijf thuis, maar laat je horen: de COVID-19 pandemie en de gevolgen voor de landbouwsector in Europa door Ivan Mammana

Terug naar het begin van de pagina


Recht op voedsel Zugang zu hochwertiger Nahrung
Recht op voedsel Zugang zu hochwertiger Nahrung
Rechten van de boeren Recht op voedsel Milieu Zugang zu hochwertiger Nahrung
VN Recht op voedsel Voedselsoevereiniteit en agro-ecologie Zugang zu hochwertiger Nahrung
VN Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid België
Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid België
Voedselsoevereiniteit en agro-ecologie Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid België
Zugang zu hochwertiger Nahrung België
Gender Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid België
Rechten van de boeren Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid België
Beleidscoherentie Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid
Voedselsoevereiniteit en agro-ecologie Zugang zu hochwertiger Nahrung Belgische beleid België
Honger in de wereld Recht op voedsel Zugang zu hochwertiger Nahrung Monde
Benadering van de mensenrechten Recht op voedsel Zugang zu hochwertiger Nahrung Colombia
Benadering van de mensenrechten VN Recht op voedsel Zugang zu hochwertiger Nahrung Monde
logo article
PARTIE 3 : PERSPECTIVES INTERNATIONALES

Les Directives du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur les systèmes alimentaires et la nutrition : un regard sur le processus

Par Isa Álvarez Vispo, réseau URGENCI

L’autrice, militante pour des systèmes alimentaires justes au sein du réseau URGENCI, nous raconte le processus actuellement en cours pour l’élaboration de Directives volontaires sur les systèmes alimentaires au sein du Comité de la sécurité alimentaire. Elle y dénonce également la médicalisation de la faim et les tentatives de « corporate capture » [1] par l’agro-industrie.

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Honger in de wereld VN Recht op voedsel Zugang zu hochwertiger Nahrung Bedrijven en mensenrechten Monde Ethiopie
Rechten van de boeren Recht op voedsel Voedselsoevereiniteit en agro-ecologie Zugang zu hochwertiger Nahrung Monde