Dringende Acties

26 oktober 2015

Dringende acties

Geconfronteerd met schendingen van het recht op voedsel van bepaalde gemeenschappen reageert FIAN door "dringende acties" te lanceren om zo een einde te maken aan de schending. Of het nu per brief, fax of e-mail is, onze leden en activisten schrijven van over de hele wereld om de aandacht van de beleidsmakers te vestigen op het probleem om ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten eerbiedigen.


Dringende acties zijn niet enkel een solidariteitsverklaring, maar dienen bovenal als een doeltreffend middel dat vaak tot de oplossing van het probleem leidt, wat een duidelijke verbetering van de levensomstandigheden van de getroffen personen met zich meebrengt. Internationale druk versterkt de positie van de slachtoffers ten aanzien van de verantwoordelijke autoriteiten, en geeft hen de steun die uiterst noodzakelijk is om hun zorgen op gegarandeerde en efficiënte wijze weg te nemen.
FIAN handelt altijd op vraag van de lokale gemeenschap, en doet dat in nauwe samenwerking met mensen die deel uitmaken van die gemeenschap.
U kunt mensen van wie het recht op voedsel met de voet getreden wordt steunen door protestbrieven te sturen naar de bevoegde autoriteiten. Internationale druk laat de betrokken autoriteiten zelden onverschillig. Elke brief telt.


0 | 20 | 40

Dringende Acties | 27 maart 2017
Rechten van de boeren
logo article
Pétition

Renforcer les droits humains des paysan-ne-s

PAYSANS ET PAYSANNES: UNE PROTECTION SPÉCIFIQUE EST NÉCESSAIRE !
Rejoignez le mouvement et demandez l’adoption d’une Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysan-ne-s !
Sans paysans, on ne mange pas. Cultivons leurs droits!

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 1 april 2015
Nepal
Dringende Acties | 8 juli 2013
logo article

Campagne de lettres: Positionnement de FIAN Belgium suite à l’accord politique sur la réforme de la PAC

Le 13 mai 2013, FIAN Belgium, la FUGEA, le MAP, Oxfam-Solidarité et le CNCD-11.11.11 avaient envoyé une lettre ouverte à Sabine Laruelle, Ministre des Classes (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 22 november 2012

Nouvelle pétition de soutien au peuple Guarani Kaiowá

La revue Veja a publié un article raciste, discriminatoire et plein de mensonges sur le peuple Guarani Kaiowá.

Vous pouvez contribuer à garantir aux Indiens un droit de réponse en signant la pétition (en portugais)

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 21 september 2012
Toegang tot de grond Rechten van de oerbewoners Brazilië

Pétition relative aux guaranis

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr Andere vertalingen: de

0 | 20 | 40