Dringende Acties

26 oktober 2015

Dringende acties

Geconfronteerd met schendingen van het recht op voedsel van bepaalde gemeenschappen reageert FIAN door "dringende acties" te lanceren om zo een einde te maken aan de schending. Of het nu per brief, fax of e-mail is, onze leden en activisten schrijven van over de hele wereld om de aandacht van de beleidsmakers te vestigen op het probleem om ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten eerbiedigen.


Dringende acties zijn niet enkel een solidariteitsverklaring, maar dienen bovenal als een doeltreffend middel dat vaak tot de oplossing van het probleem leidt, wat een duidelijke verbetering van de levensomstandigheden van de getroffen personen met zich meebrengt. Internationale druk versterkt de positie van de slachtoffers ten aanzien van de verantwoordelijke autoriteiten, en geeft hen de steun die uiterst noodzakelijk is om hun zorgen op gegarandeerde en efficiënte wijze weg te nemen.
FIAN handelt altijd op vraag van de lokale gemeenschap, en doet dat in nauwe samenwerking met mensen die deel uitmaken van die gemeenschap.
U kunt mensen van wie het recht op voedsel met de voet getreden wordt steunen door protestbrieven te sturen naar de bevoegde autoriteiten. Internationale druk laat de betrokken autoriteiten zelden onverschillig. Elke brief telt.


0 | 20 | 40

Dringende Acties | 9 juni 2011
Dringende Acties | 18 mei 2011
Toegang tot de grond Senegal

Appel de Dakar contre les accaparements de terres

Sénégal

APPEL : Nous, organisations paysannes, organisations non-gouvernementales, organisations confessionnelles, syndicats et autres mouvement sociaux, réunis à Dakar pour le Forum Social Mondial de 2011

Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 2 november 2010
logo article

Equateur - Allocation officielle à des familles paysannes sans terre de terrains ayant été utilisés par les banques à des fins spéculatives

Début de l’action : 02-11-2010 / Fin de l’action : 31-12-2010 Action urgente Equateur 2010
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 15 juli 2010
logo article

Guatèmala - On a tiré sur une dirigeante communautaire. Il faut suspendre les activités de la mine Marlín.

Début de l’action : 15-07-2010 / Fin de l’action : 31-08-2010 Le 7 juillet dernier, deux inconnus ont tiré sur Madame Diodora Hernández Cinto, dirigeante (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 13 juli 2010
Indië
logo article

Inde - Le droit à l’alimentation des enfants d’Uttar Pradesh n’est pas encore appliqué

Début de l’action : 13-07-2010 / Fin de l’action : 12-09-2010 En dépit des recommandations des autorités locales, le Programme de services intégrés pour le (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 7 april 2010
Toegang tot de grond
logo article

International - Il faut mettre immédiatement fin aux accaparements de terres à grande échelle!

Début de l’action : 07-04-2010 / Fin de l’action : 19-05-2010 Refusons les principes promus par la Banque mondiale concernant les investissements agricoles (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 22 februari 2010
logo article

Mali - Plusieurs dizaines de familles de cultivateurs menacées d’expulsion forcée à N’Tabacoro

Début de l’action : 22-02-2010 / Fin de l’action : 15-04-2010 Mali: Le droit à l´alimentation des familles de paysans de N´Tabacoro menacé Plusieurs dizaines (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr
Dringende Acties | 9 november 2009
Indië
logo article

Inde - Les mines de charbon à ciel ouvert détruisent les moyens de subsistance de la population indigène du Jharkhand

Début de l’action : 9-11-2009 / Fin de l’action : 24-02-2010 L’expansion rapide de mines de charbon à ciel ouvert dans la Vallée nord du Karanpura à (...)
Helaas, dit artikel is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Vindt u dit spijtig? Wij ook. Als u ons team van vrijwillige vertalers wilt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Oorspronkelijke taal: fr

0 | 20 | 40