FIAN ondersteunen

Steun ons in onze strijd voor de verwezenlijking van het recht op voedsel!
Door lid te worden of een gift te doen, geeft u praktische en financiële steun aan het werk van FIAN Belgium.
FIAN is een non-profitorganisatie die opkomt voor de mensenrechten, en staat los van enige politieke ideologie of religie.
Ons werk wordt gefinancierd door lidmaatschapsgelden, donaties, en institutionele cofinanciering.