11 mars 2022
Persuitnodiging

Actie : {Geen toekomst voor de agro-industrie !}

15 maart 2022, 12:30 - 13:30 Brussel, Kunstberg, voor het standbeeld van Albert I

This 15th of March in Brussels, about 50 agricultural, environmental and international solidarity organizations are mobilizing against the Forum for the Future of Agriculture (FFA) organized by the chemical and agri-food industry. Farmers and their allies denounce the holding of a greenwashing event aimed at strengthening the influence of the chemical and agri-food industry on public policies.

Op dinsdag 15 maart voeren een 50-tal boerenorganisaties, milieuverenigingen en organisaties uit de Internationale Solidariteitsbeweging actie in Brussel tegen het Forum For the Future of Agriculture (FFA), dat er georganiseerd wordt door de chemische en agro-voedingsindustrie. Boeren en hun bondgenoten hekelen dit "greenwashing"-evenement, waarmee de chemische en agro-voedingsindustrie het overheidsbeleid tracht te beïnvloeden.

Net naast het conferentiecentrum The Square, waar de FFA plaatsvindt, strijken actievoerders neer om er symbolische en visueel aantrekkelijke acties te voeren, toespraken te houden en u te verwelkomen op een heuse boerenmarkt. Deze acties visualiseren de doodlopende wegen van de agro-industrie en zetten mogelijke alternatieven in de kijker. De organisatoren van deze mobilisatie willen de politieke leiders die zijn uitgenodigd voor de FFA, waaronder de vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de Green Deal, Frans Timmermans, en de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, eraan herinneren dat het maatschappelijk middenveld van hen een rechtvaardig en ambitieus beleid verwacht dat inzet op een agro-ecologische transitie van onze voedselsystemen. Onlangs hebben 1,2 miljoen Europese burgers de petitie "Red bijen en boeren" ondertekend, waarin zij vragen om synthetische pesticiden in Europa geleidelijk af te schaffen tegen 2035, maatregelen te nemen om de biodiversiteit te herstellen en boeren stevig te ondersteunen in hun transitie naar agro-ecologie.

Sinds de lancering van de Europese Farm to Fork (F2F)-strategie in mei 2020 hebben de pesticidenindustrie en de agro-industrie een massale lobby-campagne gevoerd om de F2F-strategie te ondermijnen. Syngenta, samen met de andere grote pesticidenproducenten BASF, Bayer en Corteva, en hun lobbygroep CropLife Europe, verzetten zich tegen elke bindende doelstelling voor de vermindering van pesticiden die ook maar enige ambitie heeft. Hun acties kunnen ertoe leiden dat boeren opgesloten blijven in een gebroken landbouwsysteem dat duidelijk niet toekomstbestendig is. Maatschappelijke organisaties kijken reikhalzend uit naar een voorstel voor pesticidenreductie dat de Commissie naar verwachting in de komende dagen zal afronden.

Door hiertegen in actie te komen, willen de organisaties ook alternatieve wegen voor de toekomst van het voedselsysteem promoten.

Manuel Eggen, van FIAN Belgium, legt uit : "Om kwaliteitsvoeding voor iedereen, menswaardige levensomstandigheden voor de boeren in het Noorden en in het Zuiden, en landbouwpraktijken die zorg dragen voor de natuur te garanderen, verdedigen wij agro-ecologie, boerenlandbouw en voedselsoevereiniteit. Deze staan diametraal tegenover de modellen en oplossingen die de agro-industrie verdedigt.”

Volgens Astrid Ayral van de landbouwvakbond FUGEA "heeft een forum dat door multinationals wordt georganiseerd en waarin de boeren geen centrale plaats krijgen, geen legitimiteit om over de toekomst van de landbouw te spreken."

Meer informatie :

Perscontacten :

 • FR/ENG : Damien Charles (Quinoa asbl) : damien@quinoa.be, +32 484 522 660
 • NL : Kristel Cuvelier (FIAN Belgium), kristel@fian.be, +32 485 125 610

Interviews/quotes

 • Over het lobbywerk van de agro-industrie : Hans van Scharen, Corporate Europe Observatory : 0484 72 97 76 (NL), Nina Holland, Corporate Europe Observatory : 0466 29 44 20
 • Over agro-ecologie en het standpunt van boeren (NL) : Wim Moyaert, Boerenforum : 0494 62 44 25

Ondersteunende organisaties :

 • ECVC – European Coordination Via Campesina (Europe)
 • URGENCI (Europe)
 • Club of Rome (International)
 • FIAN European sections (Europe)
 • Friends of the Earth Europe (Europe)
 • Corporate Europe Observatory (Europe)
 • GRAIN (International)
 • Society for International Development (International)
 • FUGEA (Belgium)
 • Boerenforum (Belgium)
 • Mouvement d’Action Paysanne (Belgium)
 • Le Réseau des GASAP (Belgium)
 • Entraide et Fraternité (Belgium)
 • Fabriek paysanne (Belgium)
 • Autre Terre (Belgium)
 • SOS Faim (Belgium)
 • le Début des Haricots (Belgium)
 • Brigades d’Actions Paysannes (Belgium)
 • Les Amis de la Terre-Belgique (Belgium)
 • Wervel (Belgium)
 • Quinoa asbl (Belgium)
 • vzw Climaxi (Belgium)
 • Rencontre des Continents asbl (Belgium)
 • ’t Fruitratje (Belgium)
 • asbl Vivre... S (Belgium)
 • SCI Projets Internationaux (Belgium)
 • FIAN Belgium (Belgium)
 • Schola Campesina APS (Italy)
 • Grands Parents pour le Climat (Belgium)
 • Navdanya International (Italiy)
 • Initiative pour le Développement Agricole et Rural (Mali)
 • FENAB (Senegal)
 • Ratan Sarkar (Bengladesh)
 • Right to Food South Asia (Bengladesh)
 • Dibeen for Environmental Development (Jordan)
 • The Oakland Institute (United States)
 • Association Yelemani pour la promotion de la souveraineté alimentaire (Burkina)
 • National Family Farm Coalition (United States)
 • Toekomstboeren (La Via Campesina Netherlands)
 • Maurice Ouma Odhiambo (Kenya)
 • AdeD (Benin)
 • Li Mestère ASBL (Belgium)
 • Association For Promotion Sustainable Development (India)
 • Libère Terre/Ferme Arc en Ciel (Belgium)
 • Youth For Climate (Belgium)
 • Agora Association (Turkey)
 • Collectif 5C (Belgium)
 • KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia /Confederation of Indonesian People Movement) (Indonesia)
 • ZCCN – Zambia Climate Change Network (Zambia)
 • Mazingira Institute (Kenya)
 • Landbouwbrigades (Belgium)
 • Water Justice and Gender (Netherlands)
 • SUYADER (Turkey)
 • BEES coop (Belgium)
 • Iles de Paix (Belgium)
 • ULB-SONYA (Belgium)
 • Agroecology in Action (Belgium)
 • Association pour la Conservation et la Protection des Ecosystèmes des Lacs et l’Agriculture Durable (Democratic Republic of the Congo)
 • Viva Salud (Belgium)
 • Jamaa Resource Initiatives (Kenya)
 • Netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen (Netherlands)
 • Extinction Rebellion (Belgium and International)