Leven van de vereniging

Algemene Vergadering van FIAN België

Een terugblik op een jaar vol emoties en activiteiten

De Algemene Vergadering van FIAN België vond plaats op zaterdag 5 juni in het Champ du Chaudron in Anderlecht, in aanwezigheid van het team en de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur. Een gezellig moment van uitwisseling en bezinning over het beleid en toekomstige acties.

Bijeenkomst op Champ du Chaudron

Elk jaar kiest het team ervoor om bijeen te komen in een stadsboerderij, in een prachtige omgeving die inspirerend werkt. De champ du chaudron, gelegen in Anderlecht aan de rand van Brussel, organiseert cursussen en begeleidt vrijwilligers in het kader van een project voor "de ontwikkeling van alle fasen van het voedingscircuit".

Goedkeuring en collectieve reflectie

Na een gezamenlijke maaltijd, leidde voorzitster Anaïs Fauré Atger de zitting in door te benadrukken hoe trots ze is dat ze in 2020, een jaar dat rijk is aan emoties en activiteiten, voorzitster mocht zijn van FIAN Belgium.

Bij deze gelegenheid onderstreepte zij de opmerkelijke evolutie van de vereniging sinds haar toetreding tot de Raad van Bestuur 9 jaar geleden. Ze prees het vermogen van FIAN Belgium om beleid en praktijken aan de kaak te stellen die in strijd zijn met de mensenrechten - en tegelijk een kracht te zijn die een alternatief systeem voorstelt. Zij herinnerde aan het belang van dit werk, in dienst van een steeds bredere beweging voor voedselsoevereiniteit en het recht op voedsel.

Vervolgens presenteerde het team zijn financieel verslag en het jaarverslag van de in 2020 verrichte activiteiten, alsmede de begroting voor 2021. De vergadering keurde het geheel unaniem goed en ging vervolgens over tot de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur. Daarna volgde een workshopdebat over het thema "Juridisch beroep als hefboom voor meer sociale en milieurechtvaardigheid : droom of werkelijkheid ?" onder leiding van Alice Sinon, die recent verkozen werd als bestuurslid. Deze workshop leverde vele pertinente vragen en nuttige ideeën op die we zeker zullen kunnen gebruiken in de toekomst !